آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟(بخش دوم)

هوای گرم در بتن چیست

هوای گرم با ترکیبی از دمای زیاد هوا، رطوبت نسبی کم،

دمای بالای بتن و سرعت وزش باد حاصل می‌گردد. وجود دمای زیاد بتن و

عواملی که سبب ساز تبخیر شدید آب از سطح آن میگردد

می‌تواند ضرر و زیان بار باشد. حتی می توان اعلام کرد دمای زیاد بتن به تنهایی نیز قادر است به بروز این حالت کمک متعددی کند.
معمولا” هنگامی دمای بتن از ۰c 32 در هنگام بتن ریزی و

یا این که تا دوره گیرش تجاوز کند حالت هوای گرم نتایج میشود.

عامل ها تشدید کننده خسارات در هوای گرم

بعضا عامل ها میتوانند در هوای گرم خسارتها را تشدید کنند. هرچند این عوامل مستقیما” در ساخت وضعیت هوای گرم بی تأثیر میباشد البته در‌این وضعیت می‌تواند سبب بحرانی تر شدن اثرات زیانبار گردد. این عامل ها عبارتند از:

بویژه با وجود افزودنیهای تسریع کننده (زودگیر کننده) که می‌تواند زمان گرایش را کوتاه کند و
سرعت آبگیری و گرمازائی را بیش تر نماید.
که سرعت آبگیری را اضافه می‌نماید و دوره گرایش را کوتاه و گرمازائی و سرعت آنرا ارتقا میدهد.
واضح میباشد اکثر وقت ها در موقعیت محیطی نا مطلوب از نسبت آب به سیمان کم به کارگیری نمائیم
لذا بایستی همت شود نوع پر سیمان آن را مصرف ننمائیم.
درین ارتباط بعضی مواد انبساط زا یا این که بعضی ملات ها یا این که بتن ها مانند
گروت می تواند عامل تولید ضرر و زیان اضافه باشد.

بی تردید” بایستی خاطرنشان کرد چنانچه قوانینی بر خلاف شرایط فوق ایجاد شود حتما” در کاهش خسارات نقش خواهد داشت. ولی بر تولید وضعیت هوای گرم تأثیری ندارد.

آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟(بخش دوم)

عوامل ایجاد کننده موقعیت نامناسب محیطی و هوای گرم

همان گونه که گفته شد مصرف اجزاء بتن با دمای زیاد قادر است بتن با دمای فراتر از حد مجاز را بوجود آورد.
همینطور بروز حالت خاصی در اطراف حریم بتن ریزی می‌تواند به تبخیر شدید منتهی شود که ضرر و زیان زا است.
در ذیل به هرکدام از این مورد ها میپردازیم و طرز پیش بینی چنین قوانینی را مطرح می نمائیم:

به دمای هوا، دمای بتن، رطوبت نسبی هوا، سرعت وزش باد، تابش آفتاب و

حتی رنگ بتن و فشار هوا (طول از سطح دریا) اشاره کرد. در چارت تنها از چهار برهان اولیه بدلیل اهمیت و

سهولت بکارگیری آن‌ها بصورت پاره ای سود کرده شده‌است و میتوان شدت تبخیر از واحد سطح بتن را بدست آورد.

حتما” در فرآیند انتقال و ریختن آن بعلت تبادل با اطراف همسایه، دمای بتن ممکن میباشد

تغییر‌و تحول کند. به‌این خواسته بایستی برای تولید بتن دمای کمتر از ۰c 30 را در لحاظ گرفت تا

در یک حمل سنجیده و منطقی با دوره کمتر از نیم ساعت،

دمای بتن از ۰c 32 تجاوز ننماید. مطلقا” در صورتیکه وسیله حمل پمپ و لوله یا این که تسمه نقاله و یا این که تراک میکسر در اکنون چرخش باشد

می بایست دمای تولید را بمراتب کمتر از ۰c 28 و تا حدود کمتر از در لحاظ گرفت.

 

اثرات هوای گرم بر خاصیت بتن

همان طور که تا قبل از این” اشاره شد هوای گرم بر روی بتن جدید دشوار گردیده آثاری را بر جای می‌گذارد

که غیر مطلوب میباشد. درین نصیب بطور مشروح به بعضی از این اثرات و خاصیت بتن در هوای گرم اشاره میگردد.

بسته به حالت هوا و میزان تبخیر ممکنست تا ۲۵ کیلو (لیتر) آب اختلاط مورد نیاز ارتقا یابد (نسبت به شرایط سوای تبخیر) –

نسبتاً” هر ارتقا ۵ درجه سانتی گراد به حدود ۳ لیتر آب نیاز داراست . وجود آب بیشتر ، جمع شدگی را ارتقاء می‌دهد و میل به ترک خوردگی بیشتر میشود.

صد رد صد” در موقعیت هوای گرم، گرمای فارغ از تبخیر و یا این که با تبخیر می توان تأثیر مهمی

بر افت اسلامپ و آهنگ آن داشته باشد. میتوان اظهار کرد نسبتاً” به ازاء ۰c 40 ارتقاء دما (۱۰ تا ۰c 50) افت اسلامپ

حدود ۸ سانت را شاهد خوا‌هیم بود (هر ۰c 10 حدود ۲ سانت). مطلقا” آهنگ افت اسلامپ نیز در هوای گرم بسیار زیاد میگردد تا

حدی که مزاحم کار اجرائی خواهد شد و غالبا” برای تقابل با آن به ارتقا آب متوسل می گردند که عمل صحیحی وجود ندارد.

در یک هوای معتدل و مطلوب ممکن میباشد دوره گیرش اولیه بتن بسته به دسته سیمان و

نسبت های اختلاط میان ۱ تا ۳ ساعت تغییر نماید. با ارتقا دما این دوره کاهش مییابد و ممکن میباشد

در دمای بتن فراتر از ۰c 30 و دمای دور و اطراف بیش از ۰c 35 این زمان حتی به کمتر از نصف یا این که ثلث کاهش یابد.

حتما” این امر اشتباهات اجرائی را ارتقاء میدهد.

در حمل محدودیت وقتی بوجود می‌آورد و در ریختن و تراکم می بایست سرعت قابل توجهی داشته باشیم

تا قبل از گیرش لایه زیرین بتوانیم لایه روئی را ریخته و متراکم کنیم. پرداخت سطح ایراد می شود و بتن زود سفت می گردد.

در اکثر موردها در چنین قوانینی درز سرد ایجاد می شود.

درز سرد در آینده میتواند محل عبور آب و بقیه مواد مزاحم شیمیائی باشد.

 

آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟(بخش دوم)

 

این گونه ترک خوردگی معمولا

” در اطراف های گرم و خشک نتیجه ها میشود.

واضح میباشد در صورتی‌که بتن در فضا گرم و مرطوب قرار گیرد بعلت تبخیر کم از سطح بتن، جمع شدگی چندانی ایجاد نخواهد شد.

در رطوبت های بیشتراز ۸۰ درصد عملا”

ایراد ترک خوردگی بتن تازه را نخواهیم داشت. هنگامی تبخیر از kg/m2/hr 1 تجاوز کند،

حالت وخیم و بحرانی میباشد و عملا” بایستی بتن ریزی متوقف گردد و یا این که تمهیدات خاصی تدارک دیده شود.

زمانی ترک خوردگی بیشتری اتفاق می افتد که تأخیر در گیرش و سفت شدن بتن،

مصرف سیمانهای دیرگیر، مصرف بیش تر از حد کندگیر کننده،

خاکستر بادی بعنوان جایگزین سیمان و یا این که بتن خنک داشته باشیم.

مصرف موادی که آب انداختن را کم میکند قادر است به خشکی سطح و ترک خوردگی سبب ساز شود.

از جمله این مواد می توان از میکروسیلیس اسم برد.

از در بین بردن ترکهای خمیری مشکل میباشد

البته می توان با ماله کشی دوباره توأم با فشار ترکها را تا حدودی از بین برد.

 

اثرات ناخوشایند بر مقاومت:

مطلقا” بتنی که گرم ریخته و مراقبت شود در سنین نخستین مقاومت قابل توجهی کسب میکند

ولی بطور کلی در سن ۲۸ روز به سپس مقاومت کمتری نسبت به بتن ریخته گردیده

با دمای کم خواهد داشت.

بویژه در صورتی بتن حاوی مواد پوزولانی و کندگیر نباشند، آسیب بیشتری می‌بینند.

در‌صورتی‌که ترک بتن را نیز در حیث بگیریم از دید بنا ای آسیب جدی خواهد بود.

گاه به چشم می‌خورد که در روزهای گرم نسبت مقاومت ۲۸ روزه به ۷ روزه به مقادیری کمتر از

۳/۱ و حتی تا ۱/۱ میرسد.

در موقعیت خاص برخی آزمونه های ۲۸ روزه مقاومتی کمتر از آزمونه های ۷ روزه را نشان میدهند که بسیار تعجب برانگیز میباشد.

دلیل این امر به کارگیری از بتن گرم در قالب های گرم و داغ هست که گاه در زیر تابش آفتاب نیز یکسری ساعتی حفظ میگردند.

با به کارگیری از سیمانهای ریز و زودگیر کننده، سیمان زیاد یا این که w/c کم این مشکل بیشتر می‌گردد.

آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *