ابر روان کننده نوترال بتن بر پایه پلی کربوکسیلات SPC-N1

ابر روان کننده نوترال بتن آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر با حالت نوترال جهت ساختن بتن های توانمند. ابر روان کننده و کاهنده شدید آب بتن منطبق با استانداردهای   ISIRI 2930 Table 3,4 ASTM C494 Type F 

 

خواص مزایا ابر روان کننده نوترال بتن :

 

1– توان افزایش اسلامپ بتن از 2 به 23 (وارفته)

2- کاهش نسبت آب به سیمان تا 40 درصد (بدون تأثیر در کارایی بتن)

3- عدم نیاز به ویبره

4- افزایش تراکم و انسجام بتن

5- افزایش مقاومت فشاری، خمشی و سایشی بتن

6- بهبود نمای بتن

7- توانایی حفظ اسلامپ بتن تا 60 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد

8- کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر آب، یونهای کلر و سولفات

 

کاربرد ابر روان کننده نوترال بتن :

 

1- بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور

2- ساخت بتن های خود متراکم S.C.C

3- ساخت بتن های پر مقاومت H.S.C

4- ساخت بتن های توانمند H.P.C

5- صنایع قطعات پیش ساخته

6- ساخت بتن های پیش تنیده

 

نحوه عملکرد ابر روان کننده نوترال بتن :

این افزودنی با ایجاد نیروی دافعه که به دلیل هم باری ذرات سیمان به وجود می آید باعث پخش کامل و یکنواخت ذرات سیمان در بتن می گردد و از محبوس شدن آب بین مولکولهای سیمان جلوگیری می کند.

 

روش مصرف ابر روان کننده نوترال بتن :

ابر روان کننده نوترال بتن را به مخلوط بتن آماده اضافه نموده و  برای هر متر مکعب یک دقیقه میکس نمائید.

 

میزان مصرف ابر روان کننده نوترال بتن :

ابر روان کننده بتن SPC-N1 به میزان 0/3 تا 0/8 لیتر به ازای 100 کیلوگرم سیمان به مخلوط بتن اضافه می گردد. ممکن است با توجه به نیاز پروژه و مصالح مصرفی مقادیر بیشتری نیز به بتن اضافه شود. (ملاک میزان دقیق مصرف آزمایش های کارگاهی خواهد بود). 

 

شرایط نگهداری ابر روان کننده نوترال بتن :

ابر روان کننده بتن SPC-N1  را در بازه ی دمایی 5 + تا 35 + درجه سانتیگراد و در مکانی سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و گرما و سرما نگهداری نمایید. در اینصورت می توان این محصول را به مدت 8 ماه نگهداری نمود. عدم رعایت انبارداری مناسب باعث مصرف بیشتر محصول می گردد. 

 

بسته بندی ابر روان کننده نوترال بتن :

ابر روان کننده بتنSPC-N1   در ظروف 22، 33 و 44  کیلوگرمی عرضه  می گردد.