ابر روان کننده نوترال بتن بر پایه پلی کربوکسیلات SPC-N1

شرح :

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر با حالت نوترال جهت ساختن بتن های توانمند. ابر روان کننده و کاهنده شدید آب بتن منطبق با استانداردهای   ISIRI 2930 Table 3,4 ASTM C494 Type F 

 

خواص مزایا ابر روان کننده بتن :

۱– توان افزایش اسلامپ بتن از ۲ به ۲۳ (وارفته)

۲- کاهش نسبت آب به سیمان تا ۴۰ درصد (بدون تأثیر در کارایی بتن)

۳- عدم نیاز به ویبره

۴- افزایش تراکم و انسجام بتن

۵- افزایش مقاومت فشاری، خمشی و سایشی بتن

۶- بهبود نمای بتن

۷- توانایی حفظ اسلامپ بتن تا ۶۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

۸- کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر آب، یونهای کلر و سولفات

 

کاربرد ابر روان کننده بتن :

۱- بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور

۲- ساخت بتن های خود متراکم S.C.C

۳- ساخت بتن های پر مقاومت H.S.C

۴- ساخت بتن های توانمند H.P.C

۵- صنایع قطعات پیش ساخته

۶- ساخت بتن های پیش تنیده

 

نحوه عملکرد ابر روان کننده در بتن :

این افزودنی با ایجاد نیروی دافعه که به دلیل هم باری ذرات سیمان به وجود می آید باعث پخش کامل و یکنواخت ذرات سیمان در بتن می گردد و از محبوس شدن آب بین مولکولهای سیمان جلوگیری می کند.

 

روش مصرف ابر روان کننده :

ابر روان کننده بتن را به مخلوط بتن آماده اضافه نموده و  برای هر متر مکعب یک دقیقه میکس نمائید.

 

میزان مصرف ابر روان کننده :

ابر روان کننده بتن SPC-N1 به میزان ۰/۳ تا ۰/۸ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان به مخلوط بتن اضافه می گردد. ممکن است با توجه به نیاز پروژه و مصالح مصرفی مقادیر بیشتری نیز به بتن اضافه شود. (ملاک میزان دقیق مصرف آزمایش های کارگاهی خواهد بود). 

 

شرایط نگهداری ابر روان کننده:

ابر روان کننده بتن SPC-N1  را در بازه ی دمایی ۵ + تا ۳۵ + درجه سانتیگراد و در مکانی سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و گرما و سرما نگهداری نمایید. در اینصورت می توان این محصول را به مدت ۸ ماه نگهداری نمود. عدم رعایت انبارداری مناسب باعث مصرف بیشتر محصول می گردد. 

 

بسته بندی ابر روان کننده :

ابر روان کننده بتنSPC-N1   در ظروف ۲۲، ۳۳ و ۴۴  کیلوگرمی عرضه  می گردد.