بولت تمام رزوه

بولت های تمام رزوه جهت بستن قالب های فلزی بتن با عبور از سوراخ موجود در قالب و بسته شدن توسط واشرها و مهره خروسکی استفاده می گردد. بولت های تمام رزوه در تمامی اندازه ها بسته به ضخامت بتن از ۷۰ سانت الی ۴۰۰ سانت موجود می باشد.

نحوه کار به این صورت است که بولت از سوراخ ایجاد شده در قالب ها عبور میکند و توسط مهره خروسکی و واشر کاس یا واشر دولوله از دو طرف قالب مهار می شود و لازم به ذکر است که به علت فشار زیادی که بر اثر بتن ریزی روی قالب ایجاد می شود بولت تمام رزوه و مهره خروسکی و واشر کاس یا واشر دولوله باید از کیفیت مرغوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار حاصله از بتن را تحمل کنند .

 

بولت های تمام رزوه