تسمه تنگ بلت قالب در مشهد

تسمه تنگ بلت قالب فلزی بتن

شرح:

این محصول یه با نام های مختلفی مانند تسمه قالب ، بولت تسمه ای ،تسمه بلت یا تسمه تنگ بلت قالب نامیده می شود.در مواقعی که برای قالب بندی دیوار برشی از قالب های سوراخ دار استفاده نمی شود برای اتصال دو پنل قالب از تسمه تنگ بلت قالب در مشهد استفاده می شود.

مشخصات فنی :

این تسمه بلت یا تسمه قالب بندی از ورق با ضخامت 2 میل و عرض 3 سانت و طول های مختلف بسته به ضخامت دیوار تولید می شود و دو عدد سوراخ نیز در دو طرف تسمه برای اتصال به پنل های قالب تعبیه شده است که تسمه قالب بندی  بین ناحیه بیرونی دو پنل قالب قرار می گیرد.

تسمه تنگ بلت قالب در مشهد باتوجه به ضخامت دیوار به طور استاندارد در قالب های لبه 5 ، 10 سانت و در قالب های لبه 6 باید 12 سانت به طول تسمه اضافه می شود.

به عنوان نمونه در دیوار برشی با ضخامت 30 سانت باید از بولت تسمه ای به طول 40 سانت استفاده شود .

راهنمای استفاده از تسمه تنگ بلت قالب:

تسمه قالب بندی را از دیوار رد کرده و با استفاده از پین و گوه قالب های اطراف بتن را از طریق سوراخهای پانچ به یکدیگر وصل میکنیم. اندازه بولتتسمه با توجه به پهنای دیوار مشخص می شود و به این شکل است که اندازه تسمه را برای دیوار های با قالب بتن 5 سانتی متری، اندازه پهنای دیوار به اضافه 10 سانتیمتر در نظر میگیریم.

بعنوان نمونه اگر ضخامت دیوار 30 سانتی باشد سایز تسمه مورد نیاز 40 سانتیمتر می باشد که این 10 سانتیمتر جهت اتصال پین و گوه پیش بینی شده است.

در دیوارهایی که امکان سوراخ کاری در قالب های بتنی وجود ندارد از تسمه تنگ بلت قالب در مشهد استفاده می شود، اما علاوه بر این ما به شما توصیه میکنیم در مواردی دیگری نیز از این روش استفاده کنید؛ چرا که استفاده از تسمه بلت قالب بندی علاوه بر اینکاه هزینه شما را کاهش می دهد در سرعت کار قالب بندی دیوار شما هم تاثیر بسیاری خواهد داشت و باتوجه به عدم نیاز به سوراخکاری سبب افزایش عمر بتن شما خواهد شد.

تسمه بُلت قالب فلزی