مهره خروسکی

مهره خروسکی (مهره بولت) جهت مهار بولت همراه با واشر پشت بند سولجر یا همان واشر کاس در صورتی که پشت بند قالب بتن از سولجر باشد و یا واشر دولوله در صورتی که پشت بند قالب لوله باشد به کار می رود.

نحوه کار به این صورت است که بولت از سوراخ ایجاد شده در قالب فلزی بتن عبور میکند و توسط مهره خروسکی و واشر کاس از دو طرف قالب مهار می شود و لازم به ذکر است که به علت فشار زیادی که بر اثر بتن ریزی روی قالب بتن ایجاد می شود مهره خروسکی و واشر کاس باید از کیفیت مرغوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار حاصله از بتن را تحمل کنند.

و به این منظور آلیاژ مهره بلت خروسکی باید از چدن نشکن (داکتیل) باشد تا هم بتواند فشار زیادی را تحمل کند و هم اینکه در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد تا مهره خروسکی را بتوان به دفعات در پروژه های مختلف استفاده کرد.

 

مهره خروسکی