اسپیسر خورشیدی

اسپیسر خورشیدی گرد دیواری و ستون

اسپیسرهای خورشیدی دیواری ( ویل فیکس) به خاطر صورت هندسی آن قطعه ای مطلوب برای بنا های عمودی مانند دیوار و ستون ، قطعات پیش ساخته و درجا میباشد.

اندازه های متعدد این مسافت نگهدار موجب ایجاد پوشش بتنی 15 تا 75 میلیمتر بوده و به کارگیری از آنان علاوه بر ایجاد پوشش بتنی بازدارنده از پیچیدگی شبکه آرماتوربندی در ستون میگردد.

اسپیسرهای ویل فیکس مطابق استاندارد bsi7973 ساخت میشود.

این فاصله نگهدار دارنده مزایای اکثری می‌باشند که از آن جمله میتوان به وجود شاخک ها در حوالی این فاصله نگهدار ها اشاره کرد.که منجر میشود تا سطح تماس آن ها با قالب به یک میلیمتر کاهش یابد و به جهت ویبره و ارتعاش شدیدی که در هنگام بتن ریزی تولید می‌گردد، اثری از آن بر روی سطح بتن به جا نماند. به همین عامل نفوذ یون های کلر، سولفات ها ، اسید ها و عواملی که سبب خوردگی میشوند را بازدارنده می‌گردد. این فاصله نگهدار ها به صورتی پباده سازی و درست شده اند که دارنده مقاومت شایان توجه ای می باشند و قادرند فشار های جانبی نسبتا متعددی که در حین قالب بندی و بتن ریزی تولید می‌شوند را تحمل کنند .

کاربرد:

بتن ریزی های عمودی، دیوارها، ستون ها، قطعات پیش ساخته بتنی و نظایر آن  اسپیسر خورشیدی

خصوصیات:

حداقل سطح تماس با قالب و عدم ممانعت برای جریان بتن سیال اسپیسر خورشیدی

طریق به کارگیری:

اسپیسر ویل فیکس بر روی کمرکش ها (خاموت ها) به طور عمودی نصب می گردد.

اسپیسر خورشیدی

میزان مصرف:

میزان مصرف 3 عدد در هر متر مربع برای هر مورد از ستوه آرماتور بندی می‌باشد.

میزان به کار گیری در ردیف ها 16 عدد در ستون سه متری می‌باشد ( در هر ضلع خاموت 2 عدد و در هر ارتفاع 5/1 متر تکرار شود )

اسپیسر خورشیدی

 

 

اسپیسر دوشبکه

 

 

 

بازدید از سایت ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *