اسپیسر فلت فیکس

Flat Fix Spacer

اسپیسر فلت فیکس، دارای سطح مقطعی در زیر اسپیسر می باشد و برای سازه های سبک مانند یونولیت استفاده می شود . این قطعه به دلیل سطح زیرین آن مانع از فرو رفتن اسپیسر در یونولیت می گردد . این اسپیسر در میلگردهای حرارتی استفاده می شود. اسپیسر فلت فیکس به صورت عمودی در زیر میلگرد های سقف و روی سطوح نرم قرار می گیرند و میلگرد را درون شاخک های خود نگه می دارد.

 

نحوه استفاده: اسپیسر فلت فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای سقف و بر روی سطوح نرم و فرو رونده قرار می گیرند و میلگرد را داخل شاخک های خود ثابت می کند.

 

میزان مصرف:

روی سطوح نرم و فرورونده: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع است.

روی فوم های یونولیت: میزان مصرف ۲ عدد در عرض به فاصله ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر در طول

 

جدول مشخصات محصول

کد محصول

(mm) پوشش بتن

سایز میلگرد

تعداد در بسته

FF 22

۲۲

۱۸ – ۶

۸۰۰

اسپیسر فلت فیکس