اسپیسر فلت فیکس

اسپیسر فلت فیکس

Flat Fix Spacer

اسپیسر فلت فیکس، دارای سطح مقطعی در زیر اسپیسر می باشد و برای سازه های سبک مانند یونولیت استفاده می شود . این قطعه به دلیل سطح زیرین آن مانع از فرو رفتن اسپیسر در یونولیت می گردد . این اسپیسر در میلگردهای حرارتی استفاده می شود؛ به صورت عمودی در زیر میلگرد های سقف و روی سطوح نرم قرار می گیرند و میلگرد را درون شاخک های خود نگه می دارد.

 

نحوه استفاده: به صورت عمودی در زیر میلگردهای سقف و بر روی سطوح نرم و فرو رونده قرار می گیرند و میلگرد را داخل شاخک های خود ثابت می کند.

 

 ·         اسپیسر از نظر طراحی طوری در نظر گرفته شده است که در سطوح افقی با شبکه میلگردی سبک مانند سقف های نرم و فرو رونده، مورد استفاده قرار گیرد و استفاده آن در سایر سطوح سبک منطقی نیست، چون صفحه تخت زیرین ممکن است سازه را دچار ضعف مقطعی نماید.

·         اسپیسر فلت فیکس قادر به قرار دادن میلگرد از قطر 6 تا 18 میلیمتر داخل شاخک های خود است. ولی قطعاً شبکه میلگردی با قطر میلگردی بالای 14 میل، جزء شبکه های میلگردی متوسط محسوب می شود و ممکن است استفاده از این نوع اسپیسر مناسب نباشد . ولی به لحاظ اینکه این محصول مخصوص استفاده در سطوح نرم و فرو رونده است و اسپیسر قوی تری که چنین خصوصیاتی داشته باشد ، در حال حاضر حداقل در بازار ایران وجود ندارد ، می بایست وزن سازه میلگردی و نیروهای وارده را برای یک متر مربع محاسبه نمود و با توجه به توان باربری نقطه ای اسپیسر فلت فیکس ، تعداد لازم را برای استفاده در یک متر مربع انتخاب نمود.

·         پیشنهاد می شود از اسپیسر فلت فیکس برای سازه های با قطر میلگرد حداکثر 14 استفاده شود و برای قطرهای بالاتر از اسپیسرهای افقی قوی تر استفاده شود.

·         دقت نمایید جا زدن میلگرد داخل اسپیسر پلاستیکی بتن ، همراه با پیچش و چرخاندن بصورت جانبی نباشد، زیرا ممکن است موجب شکستن شاخک های اسپیسر  شود.

میزان مصرف:

روی سطوح نرم و فرورونده: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع است.

 

روی فوم های یونولیت: میزان مصرف ۲ عدد در عرض به فاصله ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر در طول

جدول مشخصات محصول

کد محصول

(mm) پوشش بتن

سایز میلگرد

تعداد در بسته

FF 22

22

18 – 6

800

اسپیسر فلت فیکس