اسـپیسـرهای پلاسـتیکی

Plastic Spacers

اسپیسر از نظر لغت یعنی فاصله گذار، این قطعه را میتوان در ابعاد و سایزهای متفاوت و گوناگونی تولید کرد. این قطعات برای پوشش میلگرد بکار میروند. اسپیسر پلاستیکی بتن در مشهد

حال میخواهیم بدانیم فایده استفاده از اسپیسر پلاستیکی بتن چیست؟

زمانیکه از میلگرد استفاده می کنید این میلگردها در اثر مجاورت با مواد مختلف شیمیایی و یا رطوبت و مواد سولفاتی کم کم دچار خردگی می شوند که ممکن است برای سازه مضر باشد بدین صورت از این قطعه استفاده می شود که میلگردها را در برابر شرایط مختلف آب و هوایی حفظ کند. اسپیسر پلاستیکی بتن در مشهد

 

انواع اسپیسرهای پلاستیکی

مینی فیکس

مکس فیکس

هارد فیکس

اسپیسر قوی در مشهد

سوپر استرانگ

اسپیسر دوبل دوشبکه دابل فیکس

دوبل دوشبکه

خورشیدی دیواری

اسپیسر فلت فیکس در مشهد

فلت فیکس

اسپیسر کاشی در مشهد

کاشی

میان بولت آب بند پلاستیکی

میان بولت آب بند

پوشش بتن روی میلگردها بسیار حائز اهمیت است و باید با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع سازه بتنی و تراکم آرماتورها در نظر گرفته شود . به طوریکه هر 2 میلیمتر کاهش در ضخامت بتن روی میلگرده 5 سال از عمر سازه بتنی خواهد کاست و از دوام و پایایی سازه می کاهد. حال در نظر بگیرید برای سازه ای که پوشش میلگردی آن با توجه به شرایط 50 ملیمتر تعیین شده است، بنا بر استفاده از اسپیسر پلاستیکی بتن یا فاصله نگهدار مناسب از قطعات سنگ و موزاییکی و چوبی استفاده شود. قطعاً پوشش یکپارچه 50 میلیمتر در نقاط مختلف سازه وجود نخواهد داشت و آسیب جدی به مرور زمان به سازه بتنی وارد خواهد آمداسپیسر پلاستیکی بتن در مشهد

 

الف – نحوه انتخاب سایز اسپیسر پلاستیکی بتن برای یک سازه بتنی:

پوشش بتنی روی میلگردها یا به عبارتی کاور بتن برابر است با حداقل فاصله بین رویه میلگردها ، اعم از طولی و عرضی ، تا نزدیکترین سطح آزاد بتن.

 

مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت موارد زیر در خصوص پوشش روی میلگردها ( کاور بتن ) ضروری است :

1- قطر میلگردها

2- چهارسوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها

 

ضخامت پوشش بتنی میلگردها متناسب با شرایط محیطی و نوع قطعه مورد نظر نباید از مقادیر داده شده در جدول زیر کمتر باشد .

 

اسپیسر پلاستیکی بتن