اسپیسر دیواری خورشیدی (ویل فیکس)

 Wheel Spacer

اسپیسر خورشیدی دیواری ( ویل فیکس) به خاطر شکل هندسی آن قطعه ای مناسب برای سازه های عمودی مانند دیوار و ستون ، قطعات پیش ساخته و درجا می باشد. اندازه های مختلف این فاصله نگهدار موجب ایجاد پوشش بتنی 15 تا 75  میلیمتر بوده و استفاده از آنها علاوه بر ایجاد پوشش بتنی مانع از پیچیدگی شبکه آرماتوربندی در ستون می گردد. اسپیسرهای ویل فیکس مطابق استاندارد BSI7973 تولید می گردد. این فاصله نگهدار دارای مزایای بسیاری هستند که از آن جمله میتوان به وجود شاخک ها در اطراف این فاصله نگهدار ها اشاره نمود.که باعث می شود تا سطح تماس آنها با قالب به یک میلیمتر کاهش یابد و به دلیل ویبره و ارتعاش شدیدی که در هنگام بتن ریزی ایجاد می شود، اثری از آن بر روی سطح بتن به جا نماند.

به همین دلیل نفوذ یون های کلر، سولفات ها ، اسید ها و عواملی که باعث خوردگی می شوند را مانع می گردد. اسپیسر خورشیدی دیواری در مشهد –  این اسپیسر ها به صورتی طراحی و ساخته شده اند که دارای مقاومت قابل توجه ای هستند و قادرند فشار های جانبی نسبتا زیادی که در زمان قالب بندی و بتن ریزی ایجاد می شوند را تحمل نمایند .

 کاربرد: بتن ریزی های عمودی، دیوارها، ستون ها، قطعات پیش ساخته بتنی و نظایر آن

 ویژگی ها: حداقل سطح تماس با قالب و عدم ممانعت برای جریان بتن سیال

 نحوه استفاده: اسپیسر ویل فیکس بر روی کمرکش ها (خاموت ها) به صورت عمودی نصب می شود.

 میزان مصرف:

دیوار و ستون عمودی: میزان مصرف ۳ عدد در هر متر مربع برای هر یک از ستوه آرماتور بندی می باشد.

 ستون ها: میزان استفاده در ستون ها ۱۶ عدد در ستون سه متری می باشد ( در هر ضلع خاموت ۲ عدد و در هر ارتفاع 1/5 متر تکرار شود )

جدول مشخصات محصول

تعداد در بسته

سایز میلگرد

پوشش بتن (mm)

کد محصول

1000

8 – 14

25

WS 25

750

8 – 20

30

WS 30

300

8 – 20

40

WS 40

200

8 – 20

50

WS 50

100

8 – 25

75

WS 75

اسپیسر خورشیدی