بتن ریزی سقف

بتن ریزی سقف‌های پروژه به دو صورت، به کمک پمپ‌ یا این که تاور کرین بسته به حالت مکانی و زمانی عمل ریخته می شد. به مراد پرهیز از تغییرات در ضخامت سقف بتن ریزی گردیده که ‌منجر وارد آمدن بار مرده اضافی یا این که کمبود مقاومت بتن به دلیل کمبود حجم آن گردیده و‌‌ تولید سطح یکنواخت در سطح‌ کف بنا در طول بتن ریزی، همواره ارتفاع همه نقاط بتن ریزی گردیده کنترل میشود.
‌در مرحله اجرای تخته ماله دوم روی سطح بتن، به مراد‌ اجرای سطحی یکنواخت و فارغ از ترک، بایستی ترتیبی آماده آورد تا سطح بتن از رفت و آمد مرتبط با این فعالیت آسیب ظاهری نبیند.‌ از سایر روند بسیار مهم بتن ریزی، روند آغازین و آخرین عملیات بتن ریزی میباشد در مرحله مقدمه عملیات بتن ریزی می بایست شرایطی آماده آورد تا لوله‌های پمپاژ بت، مهیا انتقال بتن شود.
به‌این مراد در ابتدا با دقت به شرایط محیط مانند درجه حرارت محیط و… طرح اختلاط خاصی از آب و سیمان بوسیله پمپ بتن، در درون لوله‌ها جریان مییابد. ولی بایستی اعتنا داشت که‌این دوغاب سیمان یه هیچ وجه اجازه ورود به سطح بتن ریزی را ندارد و می بایست به طوری از محیط عملیات بیرون شود. از جمله موردهای حفاظت محیطی بتن، دوری از وزش باد در محوطه بتن ریزی شده‌است. چون که خود دلیل تبخیر غیر طبیعی رطوبت بتن بوده و موجب تولید ترک می گردد.
با محصور کردن اطراف محل بتن ریزی با پوشش مطلوب علاوه بر حفاظت محیطی بتن، محیط فعالیت از بقیه محیط جدا گردیده و ایمنی کارکنان و محیط اطراف حوزه‌ عملیات بتن ریزی نیز تا حد مطلوبی تامین میگردد. با دقت به سطح بسیار زیاد بتن ریزی در هر سقف، حدود ۹۰۰ متر مربع‌ نیاز میباشد که در هر مرحله لوله‌های پمپ بتن در طول بتن ریزی باز گردیده و در مسیر تازه مجدداً بسته شود.‌ تعیین محل انجام این فعالیت، به گونه ای میباشد که فرآیند انجام عمل کمتر گردیده و آسیب کمتری به محیط عملیات بتن ریزی برسد. در عین حال هماهنگی میان پمپ محل‌ و محل لوله کشی از مسائلی بوده که قبل از انجام عملیات بتن ریزی نیاز به طرح ریزی داراست.

‌نکات کلیدی کنترل بتن ریزی سقف‌‌

فرآیند بتن ریزی

‌قبلی از استارت‌ عملیات بتن ریزی ویژگی ها محل مورد نظر بایستی با نقشه‌ها‌، خصوصیات فنی واستانداردها مطابقت و همخوانی بدون نقص داشته باشد‌. مهم ترین اقدامات جهت بررسی مطابقت و همخوانی یا این که عدم آن بشرح ذیل میباشد.

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *