بررسی کیفیت بتن از حیث دوام و معیارهای آن

بررسی دوام از روش انجام آزمایش هایی بر روی بتن سخت گردیده در سنین کم و گاه در سن موجود صورت میگیرد.

برای این عمل نیاز به معیارها و ملاک هایی میباشد.

در پایین به برخی از آزمایش های بررسی بتن و معیارهای آن اشاره می گردد.

آزمایش های یخ زدن و آب شدن

این آزمایش ها به دو صورت در استانداردها وجود دارد:

به هرحال این آزمایش ها عمدتا در سنین کم 28 تا 90 روزه بر روی بتن ها در آزمایشگاه انجام میشود و برهه زمانی زیادی بطول می انجامد.

امروزه در آزمایش های یخ‌بندان در وضعیت اشباع مانند ASTM C666

از پارامتر کاهش مدول ارتجاعی دینامیکی به کارگیری میگردد.

بعد از تعداد معینی سیکل یخ‌بندان، درصد مدول ارتجاعی دینامیکی اولیه بدست می‌آید.

دست‌کم درصد قابل پذیرش مدول ارتجاعی دینامیکی اولیه، یک ملاک یا این که ضابطه تلقی می‌گردد.

برای مثال بتنی با دوام تلقی میشود که بعد از 300 سیکل یخ بندان و آب شدگی مکرر، دست‌کم 60 و یا این که 80 درصد مدول ارتجاعی دینامیکی را دارا باشد.

در مواقعی تعداد سیکل های یخبندانی را که مدول ارتجاعی دینامیکی را به 60 درصد مقدار اولیه میرساند مشخص می‌گردد.

واضح میباشد در‌این‌صورت می بایست

دست‌کم تعداد سیکل های یخ بندان مورد نظر تحت عنوان یک معیار اعلام گردد .

در آزمایش های یخ‌بندان و آب شدگی پی در پی در معرض مواد یخ زدا

معمولا درصد وزن بتن پوسته گردیده بعد از تعداد معینی سیکل یخ‌بندان بدست می‌آید.

با محدود کردن میزان مواد پوسته گردیده، معیاری ارائه می‌گردد.

مثلا در ASTM C1372 بعداز 100سیکل خاص یخ‌بندان در آزمایش ASTM C1262 نباید از 1درصد وزن نخستین اضافه شود.

هرچند در‌این آزمایش نیز می توان تعداد سیکل یخبندان برای دستیابی به درصد خاصی از پوسته شدن را به عنوان یک معیار برگزید،

البته این امر سوابق چندانی ندارد.

به عنوان مثال در EN1340 برای جداول بتنی پیش ساخته مقدار مواد پوسته گردیده نباید از kg/m3 1 پس از 28 سیکل خاص یخ بندان در حالی که محلول نمک طعام 3 درصد بر روی آن ریخته شده‌است، بیش تر باشد .

در ASTM C672 معمولا پس از 50 سیکل یخبندان خاص در معرض مواد یخ زدا (محلول کلرید کلسیم 4 درصد)

که روی قطعه ریخته میشود و درجه تخریب سطح بعد از 5، 10، 15، 25 و 50 سیکل گزارش میگردد

که معیار درجه تخریب ارائه میشود .

به هر حال بایستی دانست

که در همگی گونه های آزمایش یخ بندان و آب شدگی مکرر در قبال آب یا این که نمک های یخ زدا، وضعیت آزمایش با واقعیت موجود انطباق ندارد

البته به ناچار از این آزمایش ها و معیارهای بررسی آن به کار گیری می‌شود.

در ASTM C1262 که برای قطعات پیش ساخته بتنی و برخی قطعات بنایی بکار می رود

و آب یا آب نمک 3درصد (بسته به نیاز) در جوار قسمت تحتانی قطعه ریخته میگردد

و معمولا سیکل های خاص یخ بندان اعمال میشود

و درصد کاهش وزن بدست میاید.

با اعتنا به معیار خاص کاهش وزن در قبال تعداد خاصی سیکل یخبندان کیفیت دوامی قطعه کنترل می‌گردد .

بررسی کیفیت بتن از حیث دوام و معیارهای آن

بررسی کیفیت بتن از حیث دوام و معیارهای آن

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *