جک های سقفی رزوه ای ساختمانی در مشهد

از جک های سقفی رزوه ای ساختمانی جهت کفراژبندی سقف ها اعم از دال های بتنی و تیرچه بلوک استفاده می گردد.

جک های سقفی در ارتفاع های مختلف ۳ متر ، 3/5 متر و ۴ متری تولید می گردند. بنا به درخواست مشتری جک های رزوه ای تا ارتفاع 5 متر تولید و ارائه می گردد. جهت تنظیم ارتفاع جک ها سقفی از پین فنردار که در سوراخ های جک جای می گیرد استفاده می گردد.

jak saghfi (2)

حداکثر باربری جک های فوق ۱۵۰۰ کیلوگرم می باشد. جهت کفراژبندی زیر تیرهای بتنی با اتصال سرجک T شکل بر روی  جک های سقفی  قالب بندی راحت تر می شود. استفاده از جک های سقفی در کفراژبندی های ارتفاع های بیشتر از ۴ متر پیشنهاد نمی گردد. در این مورد استفاده از داربست های مدولار به لحاظ فنی بهتر است .

T شکل جک های سقفی به دو شکل می باشند:

۱- سیار ( صلیب متحرک )

۲-  متصل به نری جک ( صلیب ثابت)

مشخصات جک های سقفی:

لوله داخلی این جک ها به قطر ۵ سانتیمتر و لوله بیرونی آن به قطر ۶ سانتیمتر می باشد . ضخامت ورق هر دو لوله 2/5 میلیمتر می باشد.

جک های سقفی رزوه ای