سولجر قالب بندی در مشهد
                                                      سولجر ( پشت بند قالب )
سولجر عضو عمودی باربر با ممان اینرسی زیاد می باشد که از آن بعنوان پشت بند عمودی در قالب دیوار و در کفراژبندی تیر و دال همچنین به علت سبک و مقاوم بودن آن شمع حمایتی در دیوارهای دوطرفه مورد استفاده قرار می گیرد که موجب افزایش مقاومت پانل های قالب های مدولار در برابر فشارهای جانبی بتن می گردد .
سولجرها در طول های ۱، 1/5، 2/5 و ۳ متری تولید می‌شوند.
مزایای استفاده از سولجر:
1- به علت فرم خاص هندسی آن، مقاومت قالب بتن را در برابر فشار جانبی بتن تا چند برابر افزایش می دهد.
2- پس از باز کردن قالب فلزی بتن، سطح بتن صاف و زیبایی خواهیم داشت.
3- ایمنی اجرا در ارتفاع
با استفاده از بولت های عصایی ، سولجر ها بر روی پانل های قالب مدولار و لوله های پشت بند ثابت می شوند که با آزاد شدن بولت های تمام رزوه پس از اتمام بتن ریزی و سپری شدن ساعات اولیه گیرایی بتن، دیگر نیازی به آزاد کردن و برداشتن سولجر جهت جابجایی پانل های قالب نمی باشد و می توان مجموعه قالب ها، لوله های پشت بند و سولجرها را بصورت یکپارچه مشابه قالبهای تونلی با جرثقیل جابجا نمود .
جنس سولجر، ورق فولادی St.37 به ضخامت ۳ میلیمتر می باشد که به صورت ناودانی دوبل شده در طول های مختلف تولید می گردد .