عوامل موثر در خوردگی و نكات اجرائی برای پيشگيری از خوردگی زودرس ميلگردها

 

 

عوامل موثر در خوردگی و نكات اجرائی برای پيشگيری از خوردگی زودرس ميلگردها
عوامل موثر در خوردگی و نكات اجرائی برای پيشگيری از خوردگی زودرس ميلگردها

 

 

عامل های موثر در خوردگي و نكات اجرائي براي پيشگيري از خوردگي زودرس ميلگردها:

 

همان طوركه مي دانيم زمان شروع خوردگي،

شدت خوردگي و سن تخريب بتن ناشي از خوردگي ميلگردها به عوامل مختلفي بستگي دارد

كه اهم آن ها در زير ملاحظه مي گردد. نفوذ پذيري بتن در برابر يون كلر

(به ويژه بتن سطحي در منطقه پوشش روي ميلگردها)

ضخامت بتن روي ميلگردها وجود درزها و ترك ها در پوشش بتن روي ميلگردها

نوع ميلگردها و شرايط سطحي آن پوشش سطحي روي بتن پوشش حفاظتي روي ميلگردها

شرايط محيطي (دما، اكسيژن، رطوبت، ميزان يون كلر، وزش باد، تري و خشكي مكرر و…)

وجود يون كلر در بتن اوليه و مصالح مصرفي تدابير حفاظت كاتديك

در اجراي يك قطعه بتني مي توان به نحوي عمل نمود كه از خوردگي زودرس ميلگردها جلوگيري كرد

و به عبارتي شروع خوردگي را به تأخير انداخت و شدت (آهنگ) خوردگي را كند نمود.

هم چنين با انجام برخي اقدامات ممكن است

باعث تسريع در خوردگي و كاهش زمان شروع فعاليت خوردگي شد.

عامل های موثر بر نفوذ پذيري بتن در برابر يون كلر: ابتدا بايد دانست

كه نفـوذ پـذيري بتــن داراي مفاهيم مختلفي است .

نفــوذ پــذيري در برابر آب و مايـعات مختلف،

نفوذ پذيري در برابر هوا و نفوذ پذيري در برابر يون كلر از جمله اين نفوذ پذيري ها مي باشد

كه هر چند در ارتباط و وابسته به يكديگر هستند اما الزاماً هم سو و منطبق بر يكديگر نمي باشند.

طبيعتاً هدف ما كاهش نفوذ پذيري بتن در برابر يون كلر و تا حدودي هوا و آب است .

نفوذ پذيري بتن به واسطه حفرات و لوله هاي موئينه و ريز موجود در خمير سيمان آن مي باشد.

هر چند نفوذ از طريق سنگدانه ها نيز امكان پذير است اما عمدتاً نفوذ

از طريق خمير سيمان و وجه مشترك خمير سيمان و سنگدانه (ناحيه انتقالي) صورت مي پذيرد.

نفوذپذيري يون كلر و يون هاي مختلف ديگر كمي متفاوت است و به تحرك يوني وابسته مي باشد

و صرفاً به تخلخل و حفرات موجود (مقـدار و اندازه آن ها) وابستگي ندارد.

نفوذ پذيري خمير سيمان و بتن و وجه مشترك خمير و سنگدانه عمدتاً به عوامل زير بستگي دارد:

الف : نسبت آب به سيمان

ب : عيار سيمان (نسبت سنگدانه به سيمان)

ج : اسلامپ و رواني بتن (بدون افزودني)

د : حداكثر اندازه سنگدانه، بافت دانه بندي سنگدانه ها و مواد ريز دانه سنگدانه ها

ه : بافت سطحي سنگدانه ها و شكل آن ها

و : نوع سنگدانه وتخلخل آن ز : حباب هواي عمدي در خمير سيمان

ح : پوزولان ها، سرباره ها و ميكرو سيليس

ط : نوع سيمان (تركيبات اصلي و غیره)

ي : سن بتن و خمير سيمان ك : عمل آوري

ل : دماي بتن و ملات در هنگام ريختن آن و در هنگام گيرش

م : دماي بتن و ملات در هنگام نگهداري و عمل آوري

ن : نوع پرداخت سطح بتن و آب انداختن

س : گيرش سيمان و كار كردن با آن

ع : مصرف افزودني هاي مختلف

 

 

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلیک کنید.

آرکا بتن

با تشکر از بازدید شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *