فوق روان کننده آب بند بتن S-620

شرح :

فوق روان کننده ای به همراه واتر پروف نمودن بتن. فوق روان کننده و کاهنده آب بتن بر پایه نمک های اصلاح شده نفتالین که علاوه بر روانی بتن به وسیله قطبی نمودن ذرات سیمان و آب باعث آب بند نمودن بتن نیز می گردد.منطبق با استاندارد های:

 ISIRI 2930 Table 3,4 –ASTM C494 Type 

کاربرد :

۱-  بتن هایی که نیاز به آب بندی کامل دارند؛ نظیر مخازن آب، کانالها، استخرها و…

۲- بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور

۳- مکان هایی که احتمال حمله نمک های مزاحم وجود دارد.

 

خواص و مزایای ویژه :

۱- توان افزایش اسلامپ  بتن از ۴ به ۲۳

۲- امکان کاهش نسبت آب به سیمان تا ۲۰% با اسلامپ ثابت

۳- کاهش نفوذپذیری بتن در برابر آب، یون های کلر و سولفات

۴- توان آب بندی بتن تا ۹۸%

۵- غیر سمی و قابل استفاده در پروژه های آب شرب

۶- توان خروج حباب های مازاد بتن

۷- توانایی حفظ اسلامپ به مدت ۴۵ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

۸- جلوگیری از پدیده آب اندازی و جداشدگی مصالح بتن

۹- افزایش مقاومت فشاری، سایشی و خمشی بتن

 

میزان مصرف :

میزان مصرف با توجه به شرایط مصالح سنگی و میزان روانی بتن بین ۰/۸٪ الی ۱/۲٪ وزن سیمان مصرفی تعیین می گردد .

(به طور میانگین ۱ % وزن سیمانی در نظر گرفته شود).

توصیه می شود تحت هیچ شرایطی بیشتر از مقدار ۱/۴ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان مصرف نگردد.

 

 نحوه عملکرد:

عاملی پر قدرت در پخش ذرات سیمان و دوده های میکروسیلیسی بوده که از جمع شدگی و توده شدن آنها جلوگیری می نماید و این امر باعث پخش کامل و همگن سیمان در بتن می گردد واز محبوس شدن آب بین مولکولهای سیمان جلوگیری می کند که نهایتاً به افزایش کارایی و مقاومت بتن می انجامد. و از طرفی به واسطه ی دارا بودن مواد واتر پروف باعث مسدود شدن مجرا های آبی داخل بتن گشته و از نفوذ و فرار آب از بتن جلوگیری می نماید.

 

نحوه مصرف :

فوق روان کنندهS-620  را به مخلوط بتن آماده اضافه نموده و برای هر متر مکعب ١ دقیقه میکس نمایید.

 

 

مشخصات فنی محصول :

حالت فیزیکی و رنگ

مایع قهوه ای

وزن مخصوص

۱/۱۷ گرم درسانتیمترمکعب در ۲۵ درجه سانتیگراد

اسیدتیه (PH)

۸ الی ۹

میزان کلراید

حداکثر  ppm700

مقدارنیترات

فاقد نیترات

درجه انجماد

۲-  درجه سانتیگراد

 شرایط نگهداری :

دور از گزند سرما و تابش نور خورشید به مدت ١۵ ماه قابل نگهداری می باشد .

 

بسته بندی :

گالن ٢۳ کیلویی و بشکه ٢۵٠ کیلویی