فوق روان کننده بتن چیست

فوق روان کننده بتن چه می‌باشد

فوق روان کننده بتن ، ‌افزودنی قوی بتن بر اساس نفتالین سولفونات است
که برای تولید بتن کارا و خود متراکم گزینه به کارگیری قرار می گیرد و
در حالت نرمال از دید گیرش و تولید بتنی با کاهش اساسی نسبت آب به سیمان و
ارتقاء تمامی مقاومت ها خصوصاً‌ مقاومت های اول نسبتاً‌بالا فرموله شده‌است .
براساس استانداردهای جهانی و ملی افزودنی بتن فوق روان کننده بتن یا
این که کاهنده شدید آب به ماده ای اطلاق می‌شود
که سوای تغییر و تحول در اسلامپ و روانی ، ‌مقدار آب مخلوط بتن را به اندازه چشمگیری کاهش دهند و
یا این که اینکه فارغ از تغییر و تحول مقدار آب ،‌ اسلامپ یا این که جریان روانی را به میزان چشمگیری ارتقاء دهند و
یا اینکه هر دو خاصیت را هم‌زمان تولید نمایند .

فوق روان کننده بتن چیست

خاصیت ذکر شده تحت عنوان اثرات اصلی افزودنی بتن فوق روان کننده بتن تمجید شده‌است و از خاصیت فرعی فوق روان کننده بتن به نظر ساخت خواص دیرگیری در گیرش بتن و ابتدا تغییر‌و تحول شرایط بتن از وضعیت خمیری به طاقت فرسا اسم برد . از ویژگیها و خاصیت فوق روان کننده بتن به ارتقا اسلامپ بتن ، ‌ارتقا کارایی بتن ،‌کاهش نسبت آب به سیمان تا 25٪ ‌ارتقا مقاومت فشاری و نفوذناپذیری بتن ، ارتقاء انسجام و سهولت عیار ، تسریع زمان باز نمودن قالب ها ،‌ارتقاء مقاومت فشاری بتن در سنین تحت ، ‌قابلیت و امکان لود و افتتاح سریع بنا ،‌ سازش با اشکال سیمان پرتلند و دوری از خزش و انقباض بتن اسم برد .
بهبود خاصیت بتن که در ساختار آن از افزودنی بتن فوق روان کننده بتن مصرف شده میباشد عمدتاً ‌با کاهش میزان آب مصرفی تا حد رسیدن به اسلامپ برابر با بتن شاهد محقق میگردد . آب برای بتن نو برای تامین پایداری ادغام بتن و انجام هیدراسیون بتن امری لازم و ضروری میباشد البته مصرف آب زیاد به جهت کاهش پارامترهای مقاومتی بتن دشوار گردیده مطلوب نمی‌باشد . افزودنیهای بتن روانساز بتن شرکت آرکا بتن طوری فرموله و ساخت میگردند که با کاهش معیار آب بتن ،‌همت و کارپذیری بتن را نگهداری نمایند .
یک نکته قابل توجه در زمینه‌ی روانسازها یا این که فوق روان کننده بتن موجود هست که در اکثر موردها مجریان با شخصیت سوء برداشت درباره ی مصرف افزودنی بتن فوق روان کننده بتن دارا‌هستند و آن این میباشد که با اضافه کردن این فرآورده به بتن فراهم و یا این که بتن درجا سوای تغییر‌و تحول در میزان آب می بایست به خاصیت بهبودی بتن از حیث مقاومت و بقیه خاصیت برسند . روش درست این میباشد که در صدر مراد خود را از مصرف فوق روان کننده بتن بدانیم و اینکه در حالتی‌که با مصرف فوق روان کننده بتن و یا این که هر گونه روانساز بتن تنها قصد داریم به روانی بیشتر برسیم و مقاومت بتن برای ما اهمیت ندارد می شود به راحتی افزودنی بتن فوق روان کننده بتن را در هر قوانینی به بتن خاطر نشان نمود اما می بایست در حیث داشت مسلماً به نتیجه مناسب درخصوص روان بخواهیم رسید اما در غایت این کار ممکن میباشد منجربه کاهش مقاومت بتن شود . درصورتی که هدف از اضافه کردن ماده شیمیایی اضافه کردن بتن به ترکیب بتن ارتقاء مقاومت مدنظر میباشد می بایست در آغاز با اعتنا به میزان مصرف و موردها از آب بتن کاهش دهید بعد از آن ماده افزودنی بتن فوق روان کننده بتن را به ترکیب بتنی بیافزایید تا به اسلامپ برابر با بتن شاهد رسد در این‌حالت شاهد ارتقاء خاصیت بتن و ارتقا مقاومت و بقیه پارامترهای مهم بتن خوا هیم بود .

 

فوق روان کننده بتن چیست

کاهش آب 25٪‌ درین نوشته‌ی‌علمی با دقت به فوق روان کننده فرموله گردیده با غلظت 30٪ مواد جامد تولیدی شرکت آرکا بتن بامیزان 5/1 درصد عنوان شده‌است و در صورتیکه هرکدام از پارامترها تغییر‌و تحول نماید مطلقاً میزان آب مصرفی بتن را نیز تحت تاثیرقرار خواهد بخشید . شاید این پرسش در ذهن خواننده ساخت شود که چرا مصرف ماده افزودنی فوق روان کننده بتن موجب ارتقا مقاومت و بهبود خاصیت بتن میشود . در مرحله گیرش و مشقت بار شدن بتن آب موجود در ساختار خویش را به جهت تبخیر از دست میدهد و بعد از تبخیر مابین سنگدانه ها فضای خلا به وجود میاید که قبل از تبخیر بوسیله آب پرشده بود و همین خلاها موجب افت مقاومت و کاهش خاصیت بتن و ارتقاء نفوذپذیری بتن خواهند شد که‌این معذل با اضافه کردن فوق روان کننده بتن به طرح اختلاط بتن وکاهش آب مصرفی بتن محقق خواهد شد فوق سرازیر کننده بتن موجب ایجاد حرکت و روانی اضافه ذرات به خصوص ریزدانه ها می گردند و این ریزدانه ها را به سوی حفرات خالی ما در میان سنگدانه ها هدایت نموده و آن فضاهای خالی را لبریز می‌کنند و موجب ساخت یکپارچگی طولانی تر بتن گردیده و به این ترتیب موجب بالا رفتن مقاومت و خاصیت بتن و در نهایت کاهش نفوذپذیری بتن میشوند از سایر مزایای به کار گیری از فوق روان کننده بتن می شود به کاهش عیار سیمان اشاره کرد . کاهش عیار سیمان مصرفی در بتن میتواند منجربه کاهش جمع شدگی بتن و کاهش خزش بتن شود که‌این مسئله در ایجاد قطعات پیش تنیده بتنی بسیار دارای اهمیت میباشد اما ارتقا عیار سیمان باعث به تردی و شکنندگی بتن خواهد شد . همینطور در بتن ریزی های حجیم کاهش عیار سیمان برای در دست گرفتن گرمازایی بتن لازم الاجرا است که‌این خلا کاهش سیمان با مصرف ماده افزودنی فوق جاری کننده بتن برطرف میگردد .
ماده افزودنی بتن فوق روان کننده بتن قادر است پایایی بتن را به روشهای متفاوت ارتقا دهد . در ابتدا روانسازهای بتن کیفیت و کارایی بتن را به شدت ارتقاء میدهند که خویش قادر است منجر ارتقا قدمت اثر گذار بنا شود . همینطور اضافه کردن فوق روان کننده بتن قادر است این قابلیت و امکان را تولید نماید که از سنگدانه های بازیافتی بتن توانا و با کیفیتی ساخت کنیم . و بعد از آن انرژی مورد نیاز برای بدست آوردن مقاومت های بالای نخستین در بتن های پیش ساخته به مقدار متعددی قادر است کاهش یابد و در نهایت این هزینه با هزینه افزودنی بتن فوق روان کننده بتن جایگزین شود . به کار گیری از فوق روان کننده بتن این قابلیت و امکان را خواهد بخشید که از بتن های پسماند فایده خوبی بگیریم و در نهایت از حیث زیست محیطی تخریب کمتری برای استخراج سنگدانه ها و بقیه تولیدات موردنیاز برای تولید بتن نماییم . ازجمله مزایای فوق روان کننده بتن بر اساس نفتالین سولفونات نسبت به روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات می شود به عدم ایجاد جباب زایی در بتن اشاره نمود . همینطور ایده آل ترین ماده افزودنی برای ایجاد بتن میکروسیلیسی فوق روان کننده نفتالینی میباشد . میزان مصرف ماده افزودنی کاهنده آب فوق روان کننده بتن می بایست با دقت به آزمایشات ظریف کارگاهی و همینطور وضعیت جوی‌بار و مصالح آیتم مصرف رقم بخورد البته معیار مصرف مطابق بروشور فنی شرکت آرکا بتن و مطالعات انجام گرفته 1 الی 5/1 درصد سیمان مصرفی میباشد . توصیه می شود هیچ گاه اضافه از حد رقم خورده از ماده افزودنی فوق روان کننده بتن را به ادغام بتنی نیافزایید زیرا موجب آب انداختگی اضافه و جداشدگی سنگدانه ها و همینطور کندگیر شدن آن می گردد .

فوق روان کننده بتن چیست

از مورد ها کاربرد فوق روان کننده بتن بر اساس پلی نفتالین می شود به موردها ذیل اشاره نمود

فوق روان کننده بتن چیست

ویژگی ها شیمیایی و فیزیکی

موقعیت             مایع

رنگ               قهوه ای

وزن منحصربه‌فرد             gr/cm313/1

استاندارد                ASTM C494

یون کلر                ندارد

فوق روان کننده بتن چیست

قیمت فوق روان کننده بتن

برای اخذ لیست قیمت فوق روان کننده بتن / قیمت فوق روان کننده بتن پلی نفتالین /

قیمت فوق روان کننده بتن نفتالین / قیمت روانساز بتن/

قیمت فوق روان کننده کاهنده آب /

قیمت روان کننده بتن مبنا نفتالین با دفتر کار فروش شرکت بتن آرکا تماس نتایج نمایید.

بازدید از سایت دیگر ما

فوق روان کننده بتن چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *