ابر روان کننده دیرگیر بتن
فوق روان کننده نوترال بتن s-520

شرح :

فوق روان کننده بتن وکاهنده آب بتن با حالت نوترال جهت تولید بتن واجرای بتن ریزی درهوای معتدل برپایه پلی نفتالین سولفونات و ملامین فورمالدئید سولفونه منطبق با استانداردهای ISIRI 2930 Table 3,4 – ASTM C494 Type E

کاربرد :

1- بتن ريزی در مقاطع باريك و پر آرماتور

2- حمل طولانی بتن ( تا حدود ٦٠ دقيقه)

3- مكانهايی كه احتمال حمله نمك های مزاحم وجود دارد.

4- ساخت قطعات پيش ساخته بتنی

 

خواص ومزایای ویژه :

1- توان افزایش اسلامپ بتن از 4 به ٢٣ (وارفته)

2- امكان كاهش نسبت آب به سيمان بين ١٥ تا ٢٠ درصد

3- افزايش مقاومت بتن بدون كاهش آب تا ١٠ ٪

4- افزايش مقاومت بتن به همراه كاهش آب تا٤٠ ٪ در صورت کاهش ٢٠ درصدی آب

5- افزايش ضريب آب بندی بتن تا ٧٠ ٪

6- جلوگيری از پديده آب اندازی و جداشدگی مصالح بتن

7- سازگاری با انواع سيمان و ميكروسيليكا

8- توان حفظ اسلامپ بتن تا ٦٠ دقيقه در دمای ٢٥ درجه سانتیگراد

 

میزان مصرف :

ميزان مصرف با توجه به شرايط مصالح سنگی و ميزان روانی بتن بين 0/5٪ الی 1/5٪ وزن سيمان مصرفی تعيين می گردد .

(به طور میانگین 1 % وزن سیمانی در نظر گرفته شود).

 

نحوه مصرف :

فوق روان كنندهS-520  را به مخلوط بتن آماده اضافه نموده و برای هر متر مكعب ١ دقيقه ميكس نماييد.

 

 مشخصات فنی :

حالت فیزیکی و رنگ

مایع قهوه ای

وزن مخصوص

1/2 گرم درسانتیمترمکعب در25 درجه سانتیگراد

اسیدتیه (PH)

8 الی 9

میزان کلراید

حداکثر ppm 700

مقدارنیترات

فاقد نیترات

درجه انجماد

2-  درجه سانتیگراد

شرایط نگهداری :

دور از گزند سرما و تابش نور خورشيد به مدت ١٥ ماه قابل نگهداری می باشد .

 

بسته بندی :

گالن ٢3 كيلويی و بشكه ٢٥٠ كيلويی