فوق روان کننده زودگیر بتن S-420

شرح :

فوق روان کننده بتن و كاهنده آب بتن با حالت زودگير جهت بتن ريزی در فصل سرما  بر پايه (ملامين فورمالدئيد سولفونه ) مطابق با استاندارد های: ISIRI 2930 Table 1,14 – ASTM C494 Type E

خواص و مزایای ویژه فوق روان کننده زودگیر :

1- توان افزايش اسلامپ  بتن از 4 به 23

2-  امكان كاهش نسبت آب به سيمان تا 25% با اسلامپ ثابت

3- مخصوص بتن ريزی هايی كه احتياج به مقاومت اوليه دارند

4- تسريع باز كردن قالب های بتن

5-  افزايش مقاومت  10 درصدی بتن بدون كاهش آب

6-  افزايش مقاومت بتن تا  40 ٪  در صورت 20 ٪ كاهش آب

7- حفظ اسلامپ به مدت 20 الی 30 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد

9- افزايش مقاومت فشاری، سایشی و خمشی بتن

کاربرد فوق روان کننده زودگیر :

1- بتن ريزی در هوای سرد

2- بتن ريزی در مقاطع باريك و پر آرماتور

3- توليد قطعات پيش ساخته

4- توليد بتن با مقاومت بالا به عنوان كف پوشهای صنعتی

5- بتن ريزی كف ها، پی ها، جاده های پر ترافيك، باندهای فرودگاهها و …

میزان مصرف فوق روان کننده زودگیر :

ميزان مصرف فوق روان کننده زودگیر با توجه به شرايط مصالح سنگی و ميزان روانی بتن بين 0/5٪ الی 1/5٪ وزن سيمان مصرفی تعيين می گردد .

 

(به طور میانگین 1 % وزن سیمانی در نظر گرفته شود)

 

نحوه مصرف فوق روان کننده زودگیر :

فوق روان كننده زودگیر بتنS-420  را به مخلوط بتن آماده اضافه نموده و برای هر متر مكعب ١ دقيقه ميكس نماييد.

 

مشخصات فنی فوق روان کننده زودگیر :

حالت فیزیکی و رنگ

مایع قهوه ای روشن

وزن مخصوص

2/1 گرم درسانتیمترمکعب در25 درجه سانتیگراد

اسیدتیه (PH)

8 الی 9

میزان کلراید

حداکثر   ppm 700

مقدارنیترات

فاقد نیترات

درجه انجماد

2-  درجه سانتیگراد

شرایط نگهداری فوق روان کننده زودگیر :

دور از گزند سرما و تابش نور خورشيد به مدت ١٥ ماه قابل نگهداری می باشد .

 

بسته بندی فوق روان کننده زودگیر :

گالن 22 كيلويی و بشكه ٢٥٠ كيلويی