فوق روان کننده زودگیر بتن S-420

شرح :

فوق روان کننده بتن و کاهنده آب بتن با حالت زودگیر جهت بتن ریزی در فصل سرما  بر پایه (ملامین فورمالدئید سولفونه ) مطابق با استاندارد های: ISIRI 2930 Table 1,14 – ASTM C494 Type E

خواص و مزایای ویژه فوق روان کننده زودگیر :

۱- توان افزایش اسلامپ  بتن از ۴ به ۲۳

۲-  امکان کاهش نسبت آب به سیمان تا ۲۵% با اسلامپ ثابت

۳- مخصوص بتن ریزی هایی که احتیاج به مقاومت اولیه دارند

۴- تسریع باز کردن قالب های بتن

۵-  افزایش مقاومت  ۱۰ درصدی بتن بدون کاهش آب

۶-  افزایش مقاومت بتن تا  ۴۰ ٪  در صورت ۲۰ ٪ کاهش آب

۷- حفظ اسلامپ به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

۹- افزایش مقاومت فشاری، سایشی و خمشی بتن

کاربرد فوق روان کننده زودگیر :

۱- بتن ریزی در هوای سرد

۲- بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور

۳- تولید قطعات پیش ساخته

۴- تولید بتن با مقاومت بالا به عنوان کف پوشهای صنعتی

۵- بتن ریزی کف ها، پی ها، جاده های پر ترافیک، باندهای فرودگاهها و …

میزان مصرف فوق روان کننده زودگیر :

میزان مصرف فوق روان کننده زودگیر با توجه به شرایط مصالح سنگی و میزان روانی بتن بین ۰/۵٪ الی ۱/۵٪ وزن سیمان مصرفی تعیین می گردد .

 

(به طور میانگین ۱ % وزن سیمانی در نظر گرفته شود)

 

نحوه مصرف فوق روان کننده زودگیر :

فوق روان کننده زودگیر بتنS-420  را به مخلوط بتن آماده اضافه نموده و برای هر متر مکعب ١ دقیقه میکس نمایید.

 

مشخصات فنی فوق روان کننده زودگیر :

حالت فیزیکی و رنگ

مایع قهوه ای روشن

وزن مخصوص

۲/۱ گرم درسانتیمترمکعب در۲۵ درجه سانتیگراد

اسیدتیه (PH)

۸ الی ۹

میزان کلراید

حداکثر   ppm 700

مقدارنیترات

فاقد نیترات

درجه انجماد

۲-  درجه سانتیگراد

شرایط نگهداری فوق روان کننده زودگیر :

دور از گزند سرما و تابش نور خورشید به مدت ١۵ ماه قابل نگهداری می باشد .

 

بسته بندی فوق روان کننده زودگیر :

گالن ۲۲ کیلویی و بشکه ٢۵٠ کیلویی