فوق روان کننده کربوکسیلاتی چیست

فوق روان کننده کربوکسیلاتی چه می باشد

افزودنی بتن ابر روان کننده کربوکسیلاتی یا این که فوق روان کننده کربوکسیلاتی محصولی کارآمد و اختصاصی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر میباشد .
فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی در بتن کاهنده شدید آب اختلاط بتن می‌باشد و پخش شدن ذرات سیمان را بهبود میبخشد .
مصرف فوق روان کننده کربوکسیلاتی مواکداً به ملزومات ساختن بتن های ویژه ( خود ترازشونده و خود متراکم شونده ) و بتن هایی که لازمات آئین نامه ای آن به دست‌کم رساندن نسبت آب به سیمان باشد و یا این که در حالت مختص که افت اسلامپ یا این که دیگر مواد روان ساز قابل جبرانی نباشد تاکید شده‌است . افزودنیهای روان ساز کربوکسیلاتی قدرتمند به کاهش آب بتن تا 30٪‌ می‌باشند و در‌پی آن منافذ موئینه بتن را کاهش داده و جذب آب و نفوذپذیری بتن را کمتر میکنند و استحکام مقاومتی بتن را بالا میبرند .
سیمان مستلزم روانسازی میباشد که بتواند ذره های اجزای سیمان را به دست‌کم برساند و
از سوی دیگر ذرات سازنده سیمان را در سرتاسر ادغام بطور یکنواخت دور از هم نماید .
افزودنیهای فوق روان کننده بتن میتوانند ،‌خواص دافعه الکترواستاتیکی همانند خواصی که در فوق جاری کننده پایه نفتالین یا این که فوق روان کننده پایه لیگنوسولفونات
یا این که فوق روان کننده پایه ملامین مشهود است و
یا این که با خواص الکترواستاتیکی تولید ممانعت فضایی که در پلی کربوکسیلات اترها موجود است
بازدارنده چسبیدن ذرات سیمان به یکدیگر گردیده و
بنابراین نیاز سیمان به آب را به دست کم میرساند . فوق روان کننده کربوکسیلاتی به جهت قابلیت و
امکان بالای خویش در کاهش آب در سوی تنظیم و ساخت سیمان با مقاومت بالا ،
سیالیت بالا و ساخت قابلیت و امکان خود تراکمی در سیمان در کانون اعتنا مجریان با شخصیت میباشد .

فوق روان کننده کربوکسیلاتی چیست

با اعتنا به خاصیت نام برده که مصرف فوق روان کننده کربوکسیلاتی برای بتن ساخت میکند
در سود شاهد ارتقا دوام و قدمت اثرگذار بنا های بتنی خوا‌هیم بود .
از ویژگیهای فوق جاری ساز کربوکسیلاتی نسبت به بقیه فوق روان کننده های موجود توانایی بالای فوق روان ساز کربوکسیلاتی در ارتقا دوام و قدمت موءثر بنا بتنی میباشد
که در نتیجه حمل بتن در مسافتهای طولانی را ممکن خواهد نمود .
ابر روان کننده کربوکسیلاتی با دقت به بنیان شیمیایی خویش هیچگونه اثر ناخوشایند بر زمان گیرش و
دیگر خواص و ویژگیهای بتن نخواهد داشت .
به جهت کاهش شدیدآب که در نتیجه مصرف فوق روان کننده کربوکسیلاتی در بتن بوجود خواهد آمد .
آیتم قابل قبولی برای بخش ها آب و هوایی معتدل و گرمسیر و کارخانجات بتن پیش ساخته میباشد .
فوق روان کننده کربوکسیلاتی نسبت به بقیه افزودنیهای روان کننده شبیه خود قدرت بالاتری در جاری سازی بتن دارااست و
به‌این عامل نسبت مصرف آن نسبت به بقیه روانسازهای بتن بسیار کمتر میباشد و
در نتیجه صرفه بیشتری از نگاه اقتصادی نسبت به بقیه روشهای مرسوم خواهد داشت .

فوق روان کننده کربوکسیلاتی چیست

به کارگیری از فوق روان کننده کربوکسیلاتی خاصیت و اثرات ویژه ای به شرح پایین برای بتن بوجود خواهد آورد

فوق روان کننده کربوکسیلاتی چیست

معیار دقیق مصرف فوق روانساز کربوکسیلاتی می بایست با آزمایشات ظریف کارگاهی و با در لحاظ تصاحب کردن وضعیت آب و هوایی رقم بخورد

ولی مصرف نرمال فوق روان کننده پلی کربوکسیلات با دقت به طراح اختلاط بتن ( اندازه و جور مصالح سنگی ،‌عیار سیمان ،‌نسبت آب به سیمان ، دمای هوا و طریق ایجاد ، حدود 2/0 الی 8/0 درصد وزن سیمان مصرفی است .

لازم به ذکراست که‌این درصد رقم خورده برای فرآورده فوق روان کننده کربوکسیلاتی با 50 درصد جامد می‌باشد .

و در شرایطی که درصد مواد جامد تشکیل دهنده فوق جاری کننده کربوکسیلاتی کمتر یا این که طولانی تر باشد میزان مصرف تغییرخواهد نمود .

در حالتی که مدنظر میباشد تا از معیار رقم خورده میزان کمتر یا این که بیشتری مصرف شود می بایست قطعاً ‌با دفتر کار فنی شرکت آرکا بتن مشورت شود .

همینطور برای مصرف توام ابرروان کننده بتن با بقیه محصول ها افزودنی بتن مطلقاً با محل کار فنی شرکت آرکا بتن تماس نتایج نمایید .

 

طرز مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی به‌این رخ میباشد که میزان تعیین شده محصول افزودنی روانساز کربوکسیلاتی می بایست با 2 برابر حجم اب اختلاط بتن رقیق شود و محصول رقیق گردیده به بتن در اکنون اختلاط افزوده شود . همینطور می توان فوق روان کننده کربوکسیلاتی را در طول تولید بتن به بچینگ و یا این که بتن اماده در تراک میکسر بیش تر نمود . توزین مواد افزودنی بایستی به طور ظریف بوسیله ترازوی دقیق آزمایشگاهی انجام شود و بعداز مخلوط به بتن به ازای هر متر مکعب بتن می بایست دست کم 1 دقیقه با بدور متوسط با بتن مخلوط شود

فوق روان کننده کربوکسیلاتی چیست

ویژگی ها فیزیکی و خصوصیات

 

موقعیت                مایع

رنگ                 قهوه ای عسلی

وزن اختصاصی            gr/cm213/1

استاندارد              ASTM C494 – ASTM C1017

یون کلر                ندارد

PH                     حدود 7

 

پایایی بتن به ویژه در کاهش نفوذپذیری در قبال آب و مایعات ، نمکهای مخرب و کلرایدها موثراست.

همینطور کاهش معیار آب مصرفی بتن دوام بتن را در قبال تری و خشکی پی در پی ، کولاک و آب شدگی مداوم و موردها شبیه بهبود میبخشد .

فوق روان کننده کربوکسیلاتی چیست

علت ارتقا مقاومت بتن با کاهش میزان آب این میباشد که در مرحله گیرش و دشوار شدن بتن ،‌آب موجود در ساختار جسم بتن تبخیر گردیده و فضای میان سنگدانه ها خالی می‌شود که‌این خلأ گردیده منجر ارتقا نفوذپذیری بتن و کاهش مقاومت شیمیایی و مکانیکی بتن می گردد .

در صورتی فوق روان کننده بتن کربوکسیلاتی به بتن افزوده گردیده و از آب بتن کاسته می گردد

روانی و تکان ذرات ریزتر طولانی تر گردیده و بوسیله آن ها فضاهای خالی در بین سنگدانه ها کمتر می‌گردد قابل ذکر میباشد

که درصورتی که هدف از اضافه کردن روانساز کربوکسیلاتی صرفا ارتقاء روانی میباشد می توان آن را به بتن فراهم بیشتر نمود که‌این کار فارغ از کاهش آب اختلاط بتن هست .

در‌این حالت صد رد صدً روانی بسیار بالایی خوا هیم داشت البته احتمال کاهش مقاومت موجود هست .

البته در‌صورتی‌که هدف از مصرف فوق روان کننده کربوکسیلاتی ارتقا مقاومت و

خاصیت بتن میباشد بایستی با اعتنا به مقدار نوشته شده در بروشور فنی شرکت آرکا بتن از میزان آب بتن کاست

تا شاهد ارتقاء مقاومت و خاصیت بتن باشیم کاهش نسبت آب به سیمان

در ارتقاء مقاومت های بتن ( فشاری ،‌خمشی ،‌برشی ، سایشی )‌خصوصیت های مکانیکی ( مدول ارتجاعی ،‌ضریب پواسیون و … ) و

این فضاها بوسیله ذرات ذیل لبریز میشوند و در نتیجه مقاومت بتن بالا رفته و نفوذپذیری بتن کاهش مییابد .

فوق روان کننده کربوکسیلاتی چیست

فوق روان کننده کربوکسیلاتی چیست

قیمت ابر روان کننده کربوکسیلاتی بتن :

برای اخذ لیست قیمت ابر روان کننده کربوکسیلاتی بتن / فوق روان کننده بتن کربوکسیلاتی / روان کننده بتن پلی کربوکسیلات

/ روانساز بتن کربوکسیلاتی / فوق روان کننده کربوکسیلاتی با محل کار فروش بتن آرکا تماس نتیجه ها فرمائید .

بازدید از سایت دیگر ما

فوق روان کننده کربوکسیلاتی چیست

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *