قالب بندی قالب بتن
اشکال مصالح قالب

قالب اجزای بتنی را می‌توان از مصالح مختلفی تنظیم نمود. ویژگیهای این قالبها بشرح پایین می‌باشند:

این مدل قالب برای مبنا‌ها و دیوارهای حائل مجاور خاک گزینه به کارگیری قرار میگیرد.

برای اجرا، بسته به ارتفاع بتن در قالب و نیز نیروهای وارده، یک دیوار ۱۱ یا این که ۲۲ سانتیمتری احداث میگردد.

برای پرهیز از کرمو شدن بتن و مکیده شدن آب آن بوسیله آجر قبل از بتن‌ریزی، آجرها آبیاری می گردند.

پرهیز کردن از تجمع آب در کف قالب ضروری میباشد.

برای پرهیز از فساد بتن، همینطور می‌توان قالب آجری را قیروگونی کرد.
بهای تمام گردیده این قالبها معدود و تغییر تحول شکل آن‌ها ناچیز میباشد.

ضخامت دیوار به ضخامت مبنا یا این که دیوار حائل افزوده گردیده و در ضمن دیوار آجری، تا حدودی بتن را در مقابل کارداران محیطی حفاظت می کند.

با دقت به اینکه قالب آجری گشوده نمی شود، عیوب احتمالی بتن دیده نخواهند شد و

به همین دلیل می بایست به بتن‌ریزی و جا دادن بتن دقت ویژه‌ای مبذول داشت.

قالب بندی قالب بتن

این مصالح برای تمام شغل های قالب‌بندی از اصلاح کردن قاب قالب تا جدار آن و اساس‌های اطمینان گزینه به کار گیری قرار میگیرد.

برای تصحیح کردن قالب از قطعات الوار، تخته و تخته چندلا به کارگیری میگردد.

برای اتصال قطعات به یکدیگر میخ و پیچ بکار گرفته می گردند. اشکال قالبهای چوبی عبارتند از:

اعتنا به درزها جهت دوری از بیرون زدن شیره بتن ضروری میباشد. درین ارتباط می بایست درزها به یک کدام از وسایل زیر آب‌بندی شوند:

پوشاندن سطح قالب با آهن سفید سبب میگردد که سطح بتن به جهت ماندن ذرات ریز آب بین بتن و قالب، مک دار شود.

این امر هر یک‌سری به مقاومت بتن لطمه‌ای نمی‌زند

اما برای بنا‌هایی از قبیل سیلوی گندم که‌این فرورفتگیهای کوچک شایسته ترین محل برای آشیانه کردن آفات گیاهی میباشند،

قادر است بسیار مضر باشد.
هنگام به کارگیری از قالبهای چوبی بایستی فضاهای لازم برای فعالیتهای مختلفی در لحاظ گرفته شوند. از جمله :

سه محل اولیه می بایست قطعا سرپوشیده بوده و از نزولات جوی در امان باشند. علامت گذاری قالبها برای آشنایی قالب و تعداد دفعاتی که قالبها آیتم به کار گیری قرار گرفته‌اند، ضروری میباشد.

قالب بندی قالب بتن

در مواقعی که حجم عمل زیاد و تنوع سطح ها و بعدها کم باشد،

به کار گیری از قالبهای فولادی به طور کاملً بصرفه خواهد بود.

بهای اولیه این قالبها نسبتاً زیاد میباشد البته قدمت زیاد آن ها این موضوع را توجیه مینماید.

برای ساخت دیوارهای بتنی، سدهای بتنی، پوشش بتنی کانالها و تونلها و نیز ایجاد اجزای پیش ساخته با به کار گیری از قطعات نیمرخهای استاندارد و نیز ورقها و برش، شکل دادن و جوشکاری آن ها قالب را تهیه و تنظیم و عمل را به انجام میرسانند.
قالبهای فولادی، نسبتاً ریژید و مقاوم بوده و

به جهت قابلیت و امکان به کار گیری از اتصالات خاص می‌توان

بسهولت و با سرعت آن ها را برپا داشته و از هم جداگانه کرد.

سطح بتن در تماس با قالب فولادی، بشرط آنکه بعداز گشودن قالب، پرداخت قابل قبولی انجام یافته

از مک‌دار شدن سطح دوری شود، تماما صاف میباشد.

در هوای سرد و گرم می بایست این قالب حتی المقدور عایق گردیده و

از تغییرات حرارتی در آن خودداری شود.

وجود فضاهای تحت در کارگاه، در‌حالتی که که قالب در کارگاه ساخته شود، ضروری میباشد:

قالب بندی قالب بتن

آلومینیوم به جهت سبکی و سهولت حمل روز آپدیت کاربرد بیشتری در ایجاد قالب بدست میاورد. همینطور هزینه فعالیت بر روی آلومینیوم برای دستیابی به یک مدت، نسبت به هزینه مربوطه برای همین فعالیت راجع به فولاد، کمتر میباشد. آلومینیوم خالص فلز نرمی بوده و ممکن میباشد بسهولت سائیده و خراب شود. به همین دلیل بهتر میباشد از آلیاژهای آلومینیوم که دستکم دارنده رنج برینل ۱۵۰ باشند، برای تهیه و تنظیم قالب مصرف شود.

قالب بندی قالب بتن

برای به کار گیری از این قالبها می بایست هزینه اولیه نسبتاً متعددی را برای تصحیح کردن قالب فولادی لازم، متقبل شد

البته هزینه خویش مصالح فایبرگلاس که صورت قالب را به خویش میگیرند

نسبتاً کم بوده در رخ تولید تعداد متعددی صفحه فایبرگلاس هزینه سرشکن می شود.

با قالبهای فایبرگلاس می‌توان به شکلهای زیبایی برای نمای بتنی دست یافت .

از‌آنجا‌که بتن‌ریزی و لرزاندن بتن، حرارت ناشی از فعالیت آبگیری سیمان و بستن و

باز کردن قالب، به آن نیروهایی وارد میاورند، بهتر میباشد از آغاز قالب نسبتاً قابل قبولی تنظیم شود.

قالبی که وزن بیشتری داشته باشد، معمولاً کیفیت بهتری دارااست.

کلافها و سایر وسایل قالب‌ بندی

کلافها به مراد مراقبت قالب در مقابل نیروهای ناشی از بتن‌ریزی بکار می روند.

نصب کلافها و در راستا قرار دادن جدار قالب قسمت مهمی از هزینه قالب‌بندی را تشکیل میدهند و

به همین خواسته در تنظیم کلافها و اتصالات آن‌ها بایستی توجه کافی مبذول گردد.

کلافها بایستی در مقابل نیروهای وارده بخوبی مقاومت کنند.

معمولاً ضریب اطمینانی بین ۵/۱ تا ۵/۲ در امر مقاومت آخرین کلاف اعمال میگردد.

بعضی کلافها به مراد محافظت مسافت دو جدار مقابل هم قالب نیز بکار می روند.
می‌قدرت کلافها را از قطعات میلگرد کارگاه تنظیم کرد و یا این که بصورت تشکیل شده از کارخانه خرید.

هر یک‌سری هزینه تنظیم گزینه اخیر طولانی تر میباشد البته در قبال هزینه نیروی کاری آن کمتر میباشد.
برای مراقبت کلافها در جای خویش از وسایل مختلفی از مهره و واشر گرفته تا گیره‌های کلاف به کارگیری می گردد. نوارهای لاستیکی یا این که فلزی و یا این که … برای آب‌بندی درزها گزینه به کار گیری قرار می گیرند.

قالب بندی قالب بتن

اقتصاد قالب‌ بندی

هزینه‌های قالب‌بندی در یک فعالیت بتنی گاه ممکن میباشد از بهای بتن یا این که میلگردها و یا این که حتی بهای مجموع این دو مصالح بیش تر شوند. به همین دلیل رعایت نکاتی که ممکن میباشد سوای کاستن از کیفیت عمل بهای قالب‌بندی را کاهش دهند، ضروری میباشد. صرفه جویی در قالب‌بندی، فقط با در حیث به دست آوردن ظرایف فعالیت در پباده سازی، گزینش مطلوب مصالح قالب، اعتنا در طرح اتصالات و چگونگی برپاداری و باز کردن قالبها، حفظ از قالبها در بین دو استفاده متوالی و نیز به کارگیری هر چه طولانی تر از قالبها، قابلیت‌پذیر میباشد.

تأثیر پباده سازی بنا بر بهای قالب‌ بندی

مهندس معمار و مهندس بنا می توانند با همیاری یکدیگر از هزینه‌های احداث سازه بکاهند:

بایستی بدین دستور اعتنا داشت که بنا برای همت خاصی احداث میگردد و به همین عامل صرفه جویی در قالب‌بندی، نسبت به اکثری مورد ها از جمله تأمین اندازه‌هایی که نیازهای سعی متبوع در ساختمان را ارضا کنند از اهمیت کمتری شامل است.

قالب بندی قالب بتن

تأثیر ساخت، برپا داشتن، قطعه‌بندی و قالب برداری بر بهای قالب‌ بندی

بهای قالب‌بندی مشتمل بر سه استدلال مصالح، نیروی انسانی و امکانات لازم برای حمل و سرهم کردن قالبهاست. به این ترتیب می بایست تدابیری اتخاذ گردند که مجموع این سه عامل کمترین هزینه‌ها را در برداشته باشند:

تأثیر زمان قالب برداری بر بهای قالب‌بندی

هر چه قالبها سریعتر برداشته شوند، هم کمتر در معرض حالت محیطی نامناسب قرار می گیرند و هم به کارگیری دوباره از آن‌ها در محل دیگر سریعتر صورت می‌پذیرد. براین اساس بایستی بمجرد آنکه بتن به مقاومت کافی دست یافت، قالبها برداشته شوند. دوره قالب برداری به گونه عضو بتنی، نیروهای وارده، نوع سیمان و مراقبت بعمل آمده از بتن بستگی دارااست.

 

قالب بندی قالب بتن

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *