تسمه پانچ قالب فلزی بتن

از تسمه های پانچ قالب فلزی بتن جهت تولید و یا تعمیرات قالب های فلزی بتن استفاده می شود. وزن هر متر تسمه پانچ قالب فلزی بتن حدود 1.6 کیلوگرم می باشد.