كنترل كيفی بتن سخت شده و ضوابط پذيرش آن

 

 

كنترل كيفی بتن سخت شده و ضوابط پذيرش آن
كنترل كيفی بتن سخت شده و ضوابط پذيرش آن

 

كنترل كيفی بتن سخت شده و ضوابط پذيرش آن

معمولاً بتن سخت شده از نظر مقاومتي مورد آزمايش قرار مي‌گيرد

و مقاومت فشاري نمونه‌هاي عمل آمده در شرايط استاندارد

آزمايشگاهي با مقاومت مشخصه بتن پروژه مورد نظر مقايسه مي‌شود

و درباره آن اظهار نظر مي‌گردد. بديهي است كه براي انجام دادن اين كار،

لازم است ضوابطي براي نمونه‌گيري، آزمايش و در نهايت پذيرش بتن‌ها ارئه شود.

جدول 1 : الزامات مربوط به یكنواختی بتن حداكثر اختلاف مجاز نتایج آزمایشهای

دو نمونه بتن نوع آزمایش Kg/m3 16 1% mm 25 mm 35 6% 5/7% وزن مخصوص

بتن تازه و متراكم درصد هوای بتن برای اسلامپ كمتر از mm 100 برای اسلامپ

بیشتر از mm 100 درصد مانده روی الك نمره 4 مقاومت فشاری 7 روزه ضوابط نمونه‌گیری نحوه نمونه‌گیری،

دفعات (تواتر) نمونه‌گیری، تعداد آزمونه‌های هر نمونه‌گیری باید مشخص شود.

نحوه نمونه‌گیری : باید سعی شود نمونه‌گیری به صورت تصادفی انجام گردد.

نمونه‌گیری باید در طول مدت تولید و مصرف بتن، به نحو یكنواختی توزیع گردد

و معمولاً نباید این كار را به زمان معین و یا شكل و حالت خاصی از بتن محول نمود.

در صورت عدم رعایت این نكات مبانی آماری ضوابط پذیرش مخدوش می‌شود

و قضاوت میسر نیست. نمونه را باید از محل نهایی مصرف (ریختن بتن در قطعه) برداشت.

بنابراین، نمونه‌گیری در هنگام تخلیه بتونیر یا دستگاه بتن‌ساز مركزی صحیح نیست

مگر اینكه فاصله زمانی ریختن بتن و اختلاط آن بسیار كم باشد.

مسلماً قبل از ریختن بتن درقالب باید نمونه‌گیری را به انجام رسانید.

تعداد آزمونه‌ها برای هر بار نمونه‌گیری و به ازای هر سن آزمایش،

تهیه حداقل دو آزمونه (قالب) لازم است .

اگر بخواهیم در سن دیگری بجز 28 روز، مقاومت فشاری آزمونه‌ها را تعیین كنیم،

لازم است تعداد آزمونه‌ها را به تناسب افزایش داد. تواتر نمونه‌برداری (دفعات نمونه‌گیری)

– در هر روز و برای هر نوع بتن حداقل یك نمونه لازم است .

– حداقل 6 نوبت نمونه‌برداری از یك سازه (برای یك رده بتن) الزامی است .

– درصورتی كه حجم هر نوبت اختلاط بتن بیشتر از یك متر مكعب باشد

برای دال و دیوار از هر 30 متر مكعب بتن یا هر 150 متر مربع سطح،

یك نمونه ضروری است . برای تیر و كلاف (در صورت ریختن قطعات به صورت جدا از هم)

به ازای هر 100 متر طول، تهیه یك نمونه الزامی است .

همچنین برای ستونها به ازاء هر 50 متر طول یك نوبت نمونه‌برداری لازم است .

– اگر حجم هراختلاط كمتر از یك متر مكعب باشد می‌توان مقادیر فوق را به همان نسبت كاهش داد.

بدین ترتیب، تعدا دنوبت نمونه‌گیری افزایش خواهد یافت.

توصیه می‌شود در صورتی كه عدم یكنواختی در طول مدت ساخت بتن احساس می‌‌شود

دستگاه نظارت از این اختیار استفاده نماید.

– اگر حجم هر نوبت اختلاط بیش از 3 متر مكعب باشد

می‌توان مقادیر فوق را سه برابر نمود و بدین ترتیب تعداد نوبت‌های نمونه‌برداری از بتن كاهش خواهد یافت.

– اگر حجم بتن برای یك مقام در یك كارگاه كمتر از 30 متر مكعب باشد

با تشخیص دستگاه نظارت مبنی بر رضایت بخش بودن كیفیت بتن می‌توان از نمونه‌برداری و آزمایش مقاومت بتن صرف نظر نمود.

مسلماً دستگاه نظارت باید شواهد وقرائنی دال بر رضایت بخش بودن بتن در دست داشته باشد.

سابقه تولید كننده یا فروشنده بتن ویا سوابق ساخت بتن با طرح مخلوط ونسبت‌های مشابه و مصالح یكسان می‌تواند

از جمله شواهد و قرائن باشد. در این صورت مسئولیت عدم نمونه‌برداری به عهده دستگاه نظارت خواهد بود.

كنترل كيفی بتن سخت شده و ضوابط پذيرش آن

 

 

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلیک کنید.

آرکا بتن

با تشکر از بازدید شما

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *