مواد حباب‌زا در بتن

افزودن مواد حباب‌ساز به بتن باعث ساخت حباب‌های ریز هوا در درون بتن و بین سنگ دانه‌ها میگردد. این حباب‌ها می بایست بعداز سخت شدن بتن یا این که ملات در آن باقی بمانند.‌ ﺍﻳﻦ حباب‌های بسیار ﺭﻳﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ قابل‌رؤیت نبوده و انگیزه اصلی به کارگیری از مواد حباب‌زا تولید عمدی این حباب‌ها در بتن میباشد.

 

مواد تشکیل دهنده افزودنی بتن حباب‌ساز‌

دیرگیرکننده‌ها که جزئی از مواد افزودنی بتن می‌باشند برای کاهش پروسه آب‌گیری در بتن کاربرد دارا‌هستند. معروفترین دیرگیر کننده بتن، شکر میباشد. تفاوت خاصی در مقاومت نهایی بتن در شرایط به کارگیری از دیرگیرکننده و بدون آن نیست.‌

 

کاریرد

مواد تشکیل دهنده حباب‌ساز

ﻣﺤﺎﺳﻦ به کارگیری از مواد حباب‌زا در بتن

اثر مواد حباب زا بر روی خواص بتن تازه

مصرف مواد حباب‌زا در یک نسبت آب به سیمان ثابت، کارایی و اسلامپ بتن را بیش تر میکند. حتی زمانی‌که تحت شرایطی اسلامپ یکسانی موجود است، بتن دربردارنده مواد حباب‌زا دارنده کارایی بیش تر و چسبنده‌تر از بتن شبیه و فاقد حباب‌زا میباشد، مگر اینکه عیار سیمان زیاد باشد. در عيار سيمان زياد، بتن حبابدار به شدت چسبناک میشود و پرداخت سطح آن مشكل میگردد.

جداشدگی و آب‌انداختن بتن جدید با به کار گیری از مواد حباب‌زا كاهش می‌يابد.

با مصرف مواد حباب‌زا جمع شدگی بتن جدید در هنگام گیرش کاهش مییابد و یا حتی انبساط جزیی را به همراه میاورد. به هر حال به صورت کلی جمع شدگی خمیری کاهش می یابد.

 

اثر مواد حباب زا بر روی خواص بتن سخت گردیده

وجود حباب‌های عمدی در بتن همانند وجود حباب‌های غيرعمدی، مقاومت بتن را كاهش میدهد، ولی مقدار كاهش يكسان نخواهد بود. به ازای هر يک درصد حباب هوای عمدی در بتن عملاً ۳ درصد مقاومت کاهش مییابد. در حالی كه ازای هر يک درصد حباب هوای غيرعمدی (Entrapped Air) كه بدليل عدم تراكم كافی بوجود می‌آيد بيش از ۵ درصد مقاومت كاهش می یابد. در حالتی‌که عيار سيمان در بتن، متوسط تا زياد باشد كاهش مقاومت ناشی از وجود حباب هوای عمدی افزايش می‌يابد. هر چند بايد اعلام‌کرد در حالتی که به كمک مواد حبابزا بتوانيم مقدار آب را كاهش دهيم، مقدار نسبت آب به سيمان كم گردیده و بخشی از این کاهش مقاومت جبران میشود (با فرض عيار سيمان و اسلامپ ثابت).

نفوذپذيری بتن سخت گردیده با وجود حباب‌های ريز و پخش در خمير سيمان به شدت کاهش مییابد که در افزايش دوام بتن مؤثر میباشد.

جذب آب مويينه بتن حباب‌دار نيز به مراتب كمتر از بتن عادی میباشد که اين عامل نيز در افزايش دوام بتن موثر میباشد.

مهمترين تأثير مواد حباب‌زا در بتن سخت گردیده، افزايش پايايی بتن در قبال چرخه‌های پی در پی يخ‌زدن و آب‌شدن میباشد. وجود حباب‌های ريز و بسته كه همچون يک ماسه ريز و نرم عمل می‌كنند، نفوذ پذيری را كاهش میدهد و همچنين انبساط ناشی از يخ‌ زدن آب به وسیله اين حباب‌‌ها تحمل میگردد و تنش‌های قابل توجهی را به خمير سيمان منتقل نمی‌كند و دوام بتن بالا می‌رود.

وجود حباب‌های عمدی به شدت به افزايش نفوذ پرتوها به بتن كمک می‌كنند و لذا به کارگیری از این افزودنی در بتن‌هایی که تحت عنوان سپر در قبال پرتوهای رادیواکتیو بکار میروند، به شدت ضرر‌آور میباشد.

در ملات‌ها و بتن وجود حباب سبب ساز افزايش قابليت نگهداری آب در بتن سخت گردیده میگردد و جمع شدگی ناشی از خشک شدگی ملات و بتن سخت گردیده كاهش می‌‌يابد و از اين لحاظ ترک خوردگی كم‌تر میگردد و دوام افزايش می‌يابد.

 

‌انبار كردن

مواد حباب‌زا به دو صورت جامد (پودر يا پولک) يا مايع توليد و مصرف می گردند. اين مواد حتی بصورت مايع در اثر يخبندان آسيب نمی‌بينند، البته در دستورالعمل توليدكنندگان جلوگيری از يخ زدن آنان توصيه میشود. معمولاً‌ تا ۶ ماه نگهداری در شرايط مساعد مشكلی برای اين مواد به وجود نمی‌آيد، البته بعد از ۶ ماه انجام آزمايش بر روی آنها و تطابق آنان با مشخصات استاندارد ضروری به نظر میرسد.

 

مقدار مصرف مواد حباب زا

مقدار مصرف مواد حباب‌زا حدود ۴ تا ۸ درصد وزن سیمان میباشد که با اعتنا به پارامترهای زیر انتخاب می گردد.

  1. حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌ها در بتن تولیدشده.
  2. بتن سخت گردیده در شرایط تماس همیشگی با رطوبت خواهد بود (نظیر رویه‌های بتنی، مخازن آب بتنی و …) یا این که فقط گهگاه در تماس با رطوبت خواهد بود.
  3. مقاومت مشخصه بتن مصرفی.

معمولاً به ازاء هر ۱ درصد هوا که به‌طور عمدی یا این که تصادفی درون بتن وارد شود حدود ۴ درصد از مقاومت کاسته می‌گردد. قابل‌ذکر میباشد که‌این کاهش مقاومت با توجه به کاهش نسبت آب به سیمان در بتن تا حدود زیادی جبران می‌گردد.

مواد حباب‌زا در بتن

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *