نکات اجرایی آرماتوربندی

آرماتوربندی از حساس‌ترین و بادقت‌ترین قسمت‌های ساختمانی بتنی میباشد. چون‌ کلیه نیروهای کششی در ساختمان توسط آرماتورها تحمل می شود. به این حیث در اجرای آرماتوربندی ساختمان‌های بتنی می بایست نهایت اعتنا و شکیبایی به کار آید.

‌آرماتوربندی کاری تخصصی بوده و دقت و آنالیز جدی بر آن الزامی میباشد. در بعضی حالت تمام مقاومت فونداسیون را آرماتورها تامین مینمایند. مهندسین ناظر مکلف می باشند گذشته از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا انتها بتن ریزی آنالیز مستمر و مستقیم داشته باشند. ‌

 

نکات مهم در رابطه آماتور بندی

خم کردن آرماتورها

قوانین در خم کردن آرماتور

نکات اجرایی آرماتوربندی

وصله آرماتورها

به طوی کلی به کارگیری از جوش در اتصال دو آرماتور دارنده وضعیت ویژه‌ی میباشد. طرز‌های متداول برای وصله‌های جوشی عبارت میباشد.

مزایای به کارگیری از اتصالات مکانیکی نسبت به اتصال اورلب
وصله‌های اتکایی

در وصله‌های اتکایی ضوابط کلی زیر بایستی رعایت شود.

قوانین در وصله کردن آرماتورها

 

نکات اجرایی آرماتوربندی

 

آرماتور گذاری شالوده‌ها

اشکال آرماتور استفاده شده در شناژ
وظایف آرماتور طولی

آرماتور عرضی را خاموت می گویند. بسته به نوع شکل هندسی ستون از خاموت‌های مختلفی به کار گیری می گردد. برای تولید شمع‌ها و ستون‌های استوانه‌ای یا این که دایره‌ای شکل از خاموت‌هایی دایره‌ای شکل به اسم دورپیچ یا این که اسپیرال به کار گیری می نمایند.

 

نکات اجرایی آرماتوربندی

 

شیوه اجرای آرماتور بندی ستون

برای آرماتور بندی ستون فرآیند ذیل انجام میشود.

حداقل پوشش محافظ بتنی روی آرماتور

پوشش بتنی آرماتورها عبارت میباشد از حداقل فاصله رویه آرماتور اعم از طولی و عرضی تا نزدیک ترین سطح بتن. لحاظ به اهمیت این پوشش در مراقبت و محافظت آرماتورها و نهایتاً عمر موءثر بنا بتنی‌، پیمانکار می بایست نهایت توجه را در نصب آرماتور و نیز ریختن و متراکم نمودن بتن به فعالیت آورد تا سبب ساز جابجایی و تغییر تحول محل آرماتورها نشود. در صورت عدم وجود حداقل پوشش بتنی در نقشه‌های اجرایی و دستوالعمل‌ها، رعایت مندرجات این قسمت الزامی میباشد.

نکات اجرایی آرماتوربندی

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

نکات اجرایی آرماتوربندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *