گیره متوسط قالب بندی

گیره متوسط قالب بندی

یکی دیگر از متعلقات قالب بندی فلزی، گیره یا چنگک یا کلیپس می باشد. ضخامت گیره قالب بندی 5 و 4 میل می باشد. قیمت گیره 5 میل در مقایسه با قیمت گیره 4 میل تفاوت چندانی ندارد اما طول عمر و کیفیت گیره 5 میل بیشتر از گیره 4 میل است. به دلیل اهمیت قالب بندی انتخاب تجهیزات قالب بندی باکیفیت حائز اهمیت می باشد.

گیره متوسط قالب بندی در سه نوع تولید می شوند:

1- گیره متوسط قالب بندی: هر گاه پشت بند از لوله باشد از گیره متوسط قالب بندی استفاده می شود، قلاب گیره متوسط در سوراخ های لبه قالب بتن قرار گرفته و با سفت کردن پیچ تعبیه شده روی آن، گیره متوسط به لوله محکم می شود.

2- گیره بلند قالب بندی : جایی که پشت بند افقی قالب فلزی بتن از ناودانی باشد و یا از لوله به عنوان پشت بند قائم استفاده شود، گیره بلند به کار برده می شود.

3- گیره لوله به لوله قالب بندی: برای اتصال دو لوله (موازی یا عمود برهم) از گیره دو لوله استفاده می شود. از لحاظ شکل مشابه گیره بلند بوده ولی دارای قلاب های کشیده تر و با انحنای مناسب برای جا گرفتن لوله در داخل آن می باشد.