ABAQUICK-AFL زودگیر شات کریت مایع

مایع افزودنی غیر قلیایی شتاب دهنده عکس العمل آب و سیمان منحصر عملیات شات کریت ، این ماده مبتنی بر استانداردهای پایین قابل بررسی هست: ASTM C1141, ASTM C1398, EN 934-5, ISIRI 2930-5, ISIRI 12601

شیوه مصرف زودگیر شات کریت مایع ABAQUICK-AFL

مقدار مصرف مبنی بر سرعت سـاخت بتن و مقطع دوره لازم برای بتن پاشی و مــقادیر مقاومت های اولیه مـد نظر، مصرف 2 تا 7 درصـد وزن سيمان از ماده ABAQUICK-AFL توصيه مي گردد كه براي به حساب آوردن مقادیر دقیق مصرفی انجام امتحان هاي كارگاهي الزامی مي باشد. طریق مصرف ABAQUICK-AFL بايد بر طبق اصول و شیوه منطبق بر نیاز پروژه مورد به کار گیری قرار بگیرد.

پارامتر های زیر در طریق مصرف ماده اثرگذار می باشند: 1- روش و زمان اختلاط ماده ABAQUICK-AFL با بتن 2- مدل دستگاه پاشش بتن 3- نازل پاشش نکات فني و نتايج خاصیت و اثرات ماده شاتکريت با تغيير پارامترهاي درج شده در ذيل ميتواند کاهش يافته يا افزايش پيدا نماید: 1- عيار سيمان در طرح اختلاط 2- نسبت آب به سيمان 3- دماي مقاطع زيرکار 4- دماي مايع در حین مصرف 5 – دماي آب اختلاط و مصالح مصرفي 6- ضخامت لايه بتن پاشي گردیده 7- مدل تجهيزات 8- شیوه بتن پاشي

 

خاصیت و اثرات زودگیر شات کریت مایع ABAQUICK-AFL

 • تسریع عکس العمل هیدراسیون
 • حصول مقاومت های اولیه بالاتر
 • ارتقاء چسبندگی
 • بتن پاشی تر با ضخامت های کم و زیاد
 • ساخت پوسته همیشگی شات کریت گردیده
 • کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی بعد از بتن پاشی
 • بتن پاشی با ضخامت حدود 35 سانتی متر در یک مرحله
 • چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیرکار مخصوصا بتن و سنگ
 • بتن پاشی سهل و چسبنده در همه جهت ها
 • فاقد اثرات منفی بر بخش آرمه بنا بتنی
 • تولید بتن و بتن ریزی در هوای سرد
 • دوری از یخ زدگی بتن و ملات

  مـوارد کـاربرد زودگیر شات کریت مایع ABAQUICK-AFL

 • بتن پاشی یا این که شات کریت
 • عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل
 • لاینینگ شبکه ها و تونل ها
 • ثبت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
 • بتن ریزی در سطح های شیب دار
 • لاینینگ بنا های زیر زمینی
 • عملیات ترمیمی مقاطع بتنی
  مـشخصات فیزیکـی و شیمیایی زودگیر شات کریت مایع ABAQUICK-AFL
 • موقعیت فیزیکی : مایع
 • وزن منحصر :0.05 ±1.33 g/cm3
 • یون کلر : ندارد (کمتر از حدود استاندارد)
  مـلاحظات زودگیر شات کریت مایع ABAQUICK-AFL
 • بازه نگهداري: 1سال در بسته بندي اوليه
 • شرايط نگـــهداري: به جــهت برخورد پذیر بودن ماده ABAQUICK-AFL مدام بايد در ظروف در بسته اول محافظت شوند. توصیه می شود ظروفی را که گشوده می گردند زودتر به مصرف برسانید.
  به دور از کولاک و یخ بندان و تابش بدون واسطه روشنایی خورشید
 • بهترين دماي نگهـداري: 10+ تا 30+ درجه سانتي گراد
 • مدل بسته بندی: گالن 24 کیلوگرمی

  حفاظت و ایمنی زودگیر شات کریت مایع ABAQUICK-AFL

 • این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای تندستی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ وجه نباید بلعیده شود یا این که با چشم تماس داشته باشد.
 • درصورت عکس العمل اتفاقی با پوست یا این که چشم می بایست بلافاصلهً با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن بلافاصلهً به پزشک معالج مراجعه شود.
 • لطفاً به ورقه داده ها ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
 • این ماده آتشزا نیست.

ABAQUICK-AFL زودگیر شات کریت مایع

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *