ABAQUICK-AFP زودگیر شات کریت پودری

طبق ضوابط و آئین‌نامه‌های ملی و در بین‌المللی بتن پاششی عبارت میباشد
از ملات یا این که بتنی که به طور پنوماتیکی (ضربه ای) و در سرعت بالا به سطح پاشیده می‌شود.
این تکنولوژی در حین قرن پیشین کاربردهای بسیار وسیعی را در قضیه پایدارسازی، لاینینگ داخلی تونل‌ها و مقاطع حفاری پیدا کرده است.
امروزه اهمیت این نحوه در حدی می‌‌باشد که اجرای یک تونل امروزی فارغ از به کارگیری از بتن پاششی غیر قابل تصور هست.
روند بتن پاششی شرایط اعمال خاص خویش را دارااست و در‌این فرآیند، بتن بعد از ایجاد،
در موقعیت متعدد برای پاشش به امکانات خاص این فرآیند انتقال داده میگردد.
بدون در لحاظ گرفتن هر گونه نحوه اجرا، ادغام بتن پاششی می بایست دارنده خصوصیات و ملزومات معلوم و تعریف گردیده باشد
که از آن جمله می‌توان به مقاومت اولیه بالا، زمان گیرش مطلوب، تلاش مطلوب و استفاده کننده پسند (بازه زمان اجرای کافی)،
امکان پمپاژ مطلوب، قابلیت و امکان پاشش مطلوب و دست‌کم رجوع مصالح (Rebound) اشاره نمود.
برآورده شدن همگی این خصوصیات و لازمات فقط از روش طرح اختلاط، نسبت اجزاء و کالا مصالح میسر نمی باشد.
بدین ترتیب امروزه به خواسته تصحیح و ارتقای خاصیت بتن پاششی از افزودنی‌های شیمیایی بتن به کارگیری می شود.
افزودنی‌های بتن برای بهبود و یا این که تغییر خواصی از بتن به عمل برده میشوند
که به درستی نمی‌تواند به وسیله سیمان، سنگدانه و آب کنترل شوند.
راجع به بتن پاششی این افزودنی‌ها به طور کسری از نسبت جزء چسباننده در طی روند پاشش (پاشش تر و خشک)
به بتن افزوده می گردند تا استارت پروسه گیرش را کنترل کنند.
افزودنی‌های زودگیر بتن پاششی نوع ای از مواد افزودنی میباشند
که بعداز بیش تر شدن به بتن پاششی سبب به بهبود مقاومت فشاری، چسبندگی، پیوستگی،
مقاومت در قبال یخ‌زدگی بتن، سایش و کاهش پس‌زدن بتن پاشیده گردیده میشوند.
این مواد در روند پاشش خشک سبب به کاهش میزان گرد و غبار و همینطور کاهش پس‌زده شدن مواد و ارتقاء مقاومت زودرس گردیده و
در فرایند پاشش تر نیز سبب ساز گیرش سریع و مقاومت زودرس میگردند.
شیمی این مواد به طوری پباده سازی گردیده تا از نظر عملکردی همه استاندارد‌ها، لازمات و ویژگی ها در حیث گرفته شده
در آئین‌نامه‌های ملی و بین‌المللی در مسئله بتن پاششی را رعایت نموده و
به طور همزمان بتواند از حیث اقتصادی، مقرون‌به‌صرفه بوده و نیاز بازار داخلی و سفارشات مشتریان (CUSTOMIZED PRODUCTS) را برآورده سازد.
مواد افزودنی زودگیر شاتکریت برپایه غیرقلیاها و نمک‌های معدنی (امروزی) در دو شرایط مایع و پودری با اسم‌های به ترتیب ABAQUICK-AFL وABAQUICK-AFP پباده سازی شده‌اند.
کلاً تعیین هر مورد از محصول ها افزودنی پودری یا این که مایع، با توجه به موقعیت فعالیت، امکانات، روند اجرا و تکنولوژی اجرا انجام می‌پذیرد.
در پباده سازی محتویات شیمیایی این تولیدها دقت به آئین‌طومار ملی ISIRI 2930-5 گزینه اعتنا و اصل و پایه فعالیت قرار گرفته میباشد.
طبق این استاندارد pH این مواد در محدوده 3 تا 5/5 بوده و عاری از عنصرها قلیایی بوده و مقدار مصرف آن‌ها میان 3 تا 10 درصد وزنی سیمان میباشد.
همینطور استاندارد ASTM C1141 مواد افزودنی بتن پاششی را مبنی بر 2 دسته نحوه ترکیب خشک و تر به تعدادی مدل تقسیم مینماید
که هرمورد از مدل‌های فوق به دو رده A و B تقسیم می شوند:
رده A: مایع ، رده B: غیر مایع .
برهمین اصل به خواسته سنجش کارایی مواد شتاب‌دهنده با گیرش سریع (زودگیرکننده‌های شاتکریت) از امتحان استاندارد ASTM C1398 استعمال میشود.
درین روش امتحان دوره گیرش اولیه و آخرین ملات دربردارنده افزودنی شتاب‌دهنده با به کار گیری از سوزن گیلمور اندازه‌گیری میگردد.
به صورت کلی افزودنی‌های زودگیرکننده غیرقلیایی اشتباهات و محدودیت‌های موجود در سیستم‌های سنتی و قدیمی بر مبنا قلیاها نظیر خطرها حمل مواد با قلیائیت بالا، کاهش بهداشت محیط و تندرست نیروی کار و کاهش مقاومت بتن در سنین پایین را ندارد.
با اعتنا به ماهیت به طور کاملً غیرقلیایی، این مواد در مجموع مضرات زیست‌محیطی و انسانی ناشی از قلیاهای مضر را نداشته و اثرات کاهنده و تاثیر‌گذار در کاهش استحکام بتن پاششی درین مواد تماماً حذف شده‌است.
در عین حال به جهت ماهیت شیمیایی مخصوص این مواد، میزان چسبندگی و هرگونه هزینه ناشی از برگشت مصالح (REBOUND) در سود کاربری این مواد بهبود یافته میباشد.
مواد افزودنی زودگیر شاتکریت(بتن پاششی) به صورت عمده در طرح‌های اختلاط مرتبط با بتن پاششی آیتم به کار گیری در لاینینگ تونل‌ها، حفاری‌ها، ثابت‌سازی شیب‌ها و گودبرداری‌ها گزینه کاربری و به کارگیری جای‌دارد.
مقدار مصرف

مبنی بر سرعت ایجاد بتن و دوران زمان لازم برای بتن پاشی و مقادیر مقاومت های اولیه مد نظر مصرف 2 تا 7 درصـــد وزن سيمان

از ماده ABAQUICK-AFP سفارش مي گردد كه براي احتساب مقادیر مصرفی دقیق انجام امتحان هاي كارگاهي الزامی مي باشد.

نحوه مصرف

ABAQUICK-AFP بايد بر طبق اصول و نحوه مطابقت و همخوانی بر نیاز پروژه گزینه استعمال قرار بگیرد. پارامتر های پایین در نحوه مصرف ماده موءثر میباشند

 • نحــوه و زمان اختلاط مادهABA QUICK-AFP با بتن
 • نوع دستگاه پاشش بتن
 • نازل پاشش

  خاصیت و اثرات زودگیر شات کریت پودری ABAQUICK-AFP

   

 • تسریع عکس العمل هیدراسیون
 • حصول مقاومت های اولیه بالاتر
 • ارتقا چسبندگی
 • بتن پاشی خشک با ضخامت های نادر و زیاد
 • تولید پوسته همیشگی شات کریت گردیده
 • کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی بعداز بتن پاشی
 • بتن پاشی با ضخامت حدود 35 سانتیمتر در یک مرحله
 • چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیرکار مخصوصا بتن و سنگ
 • بتن پاشی آسوده و چسبنده در کلیه جهت ها
 • فاقد اثرات منفی بر بخش آرمه بنا بتنی
 • ایجاد بتن و بتن ریزی در هوای سرد
 • دوری از یخ زدگی بتن و ملات

  مـوارد کـاربرد زودگیر شات کریت پودری ABAQUICK-AFP

 • بتن پاشی یا این که شات کریت
 • دلیل ثبت کننده در عملیات احداث تونل
 • لاینینگ شبکه ها و تونل ها
 • ثبت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
 • بتن ریزی در سطح ها شیب دار
 • لاینینگ بنا های ذیل زمینی
 • عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

  مـشخصات فیزیکـی و شیمیایی زودگیر شات کریت پودری ABAQUICK-AFP

 • موقعیت فیزیکی : پودر
 • رنگ : سفید
 • وزن منحصر به فرد : 0.05 ±1.35 گرم بر سانتیمتر مکعب
 • یون کلر:ندارد(کمتر از حدود استاندارد)

خاصیت و اثرات ماده شاتکريت با تغيير پارامترهاي نوشته شده در ذيل ميتواند کاهش يافته يا افزايش پيدا نماید:

 • عيار سيمان در طرح اختلاط
 • نسبت آب به سيمان
 • دمای مقاطع زيرکار
 • دمای پودرشاتکريت در طول مصرف
 • دمای آب اختلاط و مصالح مصرفي
 • ضخامت لايه بتن پاشي گردیده
 • تجهيزات و طریق بتن پاشی

  مـلاحظات زودگیر شات کریت پودری ABAQUICK-AFP

 • برهه زمانی محافظت: 1‌سال در بسته بندی اول
 • شرايط نگـــهداري: به جــهت عکس العمل پذیر بودن ماده ABAQUICK-AFP با رطوبت و غبار مو جود در هوا مدام بايد در بسته بندی اول حفظ شوند. پیشنهاد می شود گونی بازشده زودتر به مصرف رسد.
 • بدور از رطوبت و تابش بدون واسطه روشنایی خورشید مراقبت شود.
 • بهـترين دمای نگهـداری:10+ تا30+ درجه سانتيگراد
 • مدل بسته بندی: گونی 20 کیلوگرمی

  حفاظت و ایمنی زودگیر شات کریت پودری ABAQUICK-AFP

 • این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای تن درستی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ وجه نباید بلعیده شود یا این که با چشم تماس داشته باشد.
 • درصورت واکنش اتفاقی با پوست یا این که چشم بایستی بلافاصلهً با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن بلافاصلهً به پزشک معالج مراجعه شود.
 • لطفاً به صفحه داده ها ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
 • این ماده آتشزا نیست.

ABAQUICK-AFP زودگیر شات کریت پودری

بتن آرکا

برای بازدید از سایت دیگر ما اینجا کلید کنید.

با تشکر از دیدن شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *