پوشش آب بند

پوشش آب بند

پوشش آب بند     پوشش آب بند  در اکثر سازه های بتنی که در تماس با آب می باشند و به طور معمول برای نگهداری آب و مایعات طراحی و اجرا شده اند، بحث آب بندی بتن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ارائه یک طرح اختلاط بتن مناسب با نفوذپذیری کم و بررسی […]

انواع پوشش های آب بند

انواع پوشش های آب بند

انواع پوشش های آب بند     انواع پوشش های آب بند  پوشش های آب بند دارای انواع متنوعی می باشند که تقسیم بندی این پوشش ها در زیر ارائه گردیده است : پوشش های تک جزئی الاستومری اکریلیکی بر پایه آب و پوشش های محافظ کربناته شدن پوشش های محافظ آکریلات آلفاتیکی با عملکرد […]

پوشش آب بند

پوشش آب بند

  در اکثر بنا های بتنی که در تماس با آب هستند و به طور معمول برای نگهداری آب و مایعات طراحی و اجرا شده اند، بحث آب بندی بتن از اهمیت زیادی برخوردار است. ارائه یک طرح اختلاط بتن مناسب با نفوذپذیری کم و نظارت بر بنا حین اجرا، همچنین استفاده درست نوارهای آب […]