آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)

آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)

آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)     آب بندی سازه های بتنی (Water proofing) اهمیت آب بندی و نم بندی: آب بندی سازه های بتنی از دیدگاه های زیر حائز اهمیت می باشد و اصولا فلسفه استفاده از بتن به عنوان یک ماده یکپارچه و با نفوذ پذیری کم (سنگ مصنوعی یکپارچه) و […]

نفوذ پذیری و آب بندی بتن

نفوذ پذیری و آب بندی بتن

نفوذ پذیری و آب بندی بتن     نفوذ پذیری و آب بندی بتن تاثیر پذیری و آب بندی بتن آب بندی و کاهش تاثیرپذیری بتن را از چند روش مختلف می توان انجام داد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد: کاهش نفوذ پذیری  جسم و بدنه بتن منافذ و فضاهای […]

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4   آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4 دوده سیلیس در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 برای او‌لین بار در ازنا تولید گردید واولین دوده سیلیسی درجهان در سال 1970 میلادی در نروژ مورد استفاده قرار گرفت. بعد […]

پوشش آب بند

پوشش آب بند

پوشش آب بند     پوشش آب بند  در اکثر سازه های بتنی که در تماس با آب می باشند و به طور معمول برای نگهداری آب و مایعات طراحی و اجرا شده اند، بحث آب بندی بتن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ارائه یک طرح اختلاط بتن مناسب با نفوذپذیری کم و بررسی […]

انواع پوشش های آب بند

انواع پوشش های آب بند

انواع پوشش های آب بند     انواع پوشش های آب بند  پوشش های آب بند دارای انواع متنوعی می باشند که تقسیم بندی این پوشش ها در زیر ارائه گردیده است : پوشش های تک جزئی الاستومری اکریلیکی بر پایه آب و پوشش های محافظ کربناته شدن پوشش های محافظ آکریلات آلفاتیکی با عملکرد […]

پوشش آب بند

پوشش آب بند

  در اکثر بنا های بتنی که در تماس با آب هستند و به طور معمول برای نگهداری آب و مایعات طراحی و اجرا شده اند، بحث آب بندی بتن از اهمیت زیادی برخوردار است. ارائه یک طرح اختلاط بتن مناسب با نفوذپذیری کم و نظارت بر بنا حین اجرا، همچنین استفاده درست نوارهای آب […]