آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)

آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)

آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)     آب بندی سازه های بتنی (Water proofing) اهمیت آب بندی و نم بندی: آب بندی سازه های بتنی از دیدگاه های زیر حائز اهمیت می باشد و اصولا فلسفه استفاده از بتن به عنوان یک ماده یکپارچه و با نفوذ پذیری کم (سنگ مصنوعی یکپارچه) و […]

ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون استفاده از واتراستاپ در مخازن

ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون استفاده از واتراستاپ در مخازن

ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون به کارگیری از واتراستاپ در مخازن   چکیده : در پروژه های مخازن بتنی که آب بندی آنان از اهمیت بالایی شامل است بعضی اوقات برخی حادثه های پیش گویی نشده مشکلات عدیده ای برای پیمانکار و همینطور بقیه عامل ها اجرایی بوجود میاورد. درزهای بتن یکی‌از عوامل نشت آب […]