آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)

آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)

آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)     آب بندی سازه های بتنی (Water proofing) اهمیت آب بندی و نم بندی: آب بندی سازه های بتنی از دیدگاه های زیر حائز اهمیت می باشد و اصولا فلسفه استفاده از بتن به عنوان یک ماده یکپارچه و با نفوذ پذیری کم (سنگ مصنوعی یکپارچه) و […]

نفوذ پذیری و آب بندی بتن

نفوذ پذیری و آب بندی بتن

نفوذ پذیری و آب بندی بتن     نفوذ پذیری و آب بندی بتن تاثیر پذیری و آب بندی بتن آب بندی و کاهش تاثیرپذیری بتن را از چند روش مختلف می توان انجام داد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد: کاهش نفوذ پذیری  جسم و بدنه بتن منافذ و فضاهای […]

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4   آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4 دوده سیلیس در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 برای او‌لین بار در ازنا تولید گردید واولین دوده سیلیسی درجهان در سال 1970 میلادی در نروژ مورد استفاده قرار گرفت. بعد […]