ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون استفاده از واتراستاپ در مخازن

ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون استفاده از واتراستاپ در مخازن

ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون به کارگیری از واتراستاپ در مخازن   چکیده : در پروژه های مخازن بتنی که آب بندی آنان از اهمیت بالایی شامل است بعضی اوقات برخی حادثه های پیش گویی نشده مشکلات عدیده ای برای پیمانکار و همینطور بقیه عامل ها اجرایی بوجود میاورد. درزهای بتن یکی‌از عوامل نشت آب […]