پوشش آب بند

پوشش آب بند

  در اکثر بنا های بتنی که در تماس با آب هستند و به طور معمول برای نگهداری آب و مایعات طراحی و اجرا شده اند، بحث آب بندی بتن از اهمیت زیادی برخوردار است. ارائه یک طرح اختلاط بتن مناسب با نفوذپذیری کم و نظارت بر بنا حین اجرا، همچنین استفاده درست نوارهای آب […]

آب بند کننده ها جایگزین دوغاب

آب بند کننده ها جایگزین دوغاب

آب بند کننده ها جایگزین دوغاب در بخش اعظمی از مورد ها جهت مقاوم سازی ، آب بندی و ضد آب سازی انواع بند كشی کاشی سرامیک در خدمت های بهداشتی نوساز و قدیمی، از دوغاب که ترکیبی رقیقی از سیمان و آب است، به کارگیری میگردد. تجربه نشان داده به کارگیری از دوغاب تاثیر […]