آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)

آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)

آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)     آب بندی سازه های بتنی (Water proofing) اهمیت آب بندی و نم بندی: آب بندی سازه های بتنی از دیدگاه های زیر حائز اهمیت می باشد و اصولا فلسفه استفاده از بتن به عنوان یک ماده یکپارچه و با نفوذ پذیری کم (سنگ مصنوعی یکپارچه) و […]

نفوذ پذیری و آب بندی بتن

نفوذ پذیری و آب بندی بتن

نفوذ پذیری و آب بندی بتن     نفوذ پذیری و آب بندی بتن تاثیر پذیری و آب بندی بتن آب بندی و کاهش تاثیرپذیری بتن را از چند روش مختلف می توان انجام داد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد: کاهش نفوذ پذیری  جسم و بدنه بتن منافذ و فضاهای […]

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4   آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4 دوده سیلیس در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 برای او‌لین بار در ازنا تولید گردید واولین دوده سیلیسی درجهان در سال 1970 میلادی در نروژ مورد استفاده قرار گرفت. بعد […]

ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون استفاده از واتراستاپ در مخازن

ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون استفاده از واتراستاپ در مخازن

ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون به کارگیری از واتراستاپ در مخازن   چکیده : در پروژه های مخازن بتنی که آب بندی آنان از اهمیت بالایی شامل است بعضی اوقات برخی حادثه های پیش گویی نشده مشکلات عدیده ای برای پیمانکار و همینطور بقیه عامل ها اجرایی بوجود میاورد. درزهای بتن یکی‌از عوامل نشت آب […]