نکات اجرایی آرماتوربندی

نکات اجرایی آرماتوربندی

نکات اجرایی آرماتوربندی آرماتوربندی از حساس‌ترین و بادقت‌ترین قسمت‌های ساختمانی بتنی میباشد. چون‌ کلیه نیروهای کششی در ساختمان توسط آرماتورها تحمل می شود. به این حیث در اجرای آرماتوربندی ساختمان‌های بتنی می بایست نهایت اعتنا و شکیبایی به کار آید. ‌آرماتوربندی کاری تخصصی بوده و دقت و آنالیز جدی بر آن الزامی میباشد. در بعضی […]