ربات بتن خوار ابزاری مناسب برای تخریب ساختمان !

ربات بتن خوار

ربات بتن خوار ابزاری مناسب برای تخریب ساختمان ! چنانچه قصد تخریب یک ساختمان را داشته باشیم علاوه بر اینکه اینکار منجر ساخت گرد و غبار فراوان میگردد, به نیروی انسانی زیاد و ابزار آلات سنگین نیازمندیم. بازیافت مصالح تخریب گردیده نیز سبب مصرف انرژی متعددی می گردد.با ما درین نوشته‌ی‌علمی همراه باشید. افزون بر […]