آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 3

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 3

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 3     آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 3 دوده سیلیسی –خواص و ویژگی ها به عنوان یک مثال نقص می توان مقاومت بتن حاوی میکروسیلیس را در برابر سیکل های متناوب ذوب و یخ مطرح نمود. در مکانیسم خرابی […]

كاربرد نانو تكنولوژی در بتن

كاربرد نانو تكنولوژي در بتن

كاربرد نانو تكنولوژی در بتن   چكيده از آنجايي كه دانش نانو و فناوري نانو يك زمينه ي فرارشته اي و فرابخش مي باشد علم ها و صنايع متعدد از جمله مهندسي عمران متاثر از اين فناوري شده‌است. به وسيله ي مطالعات آزمايشگاهي صورت گرفته روي بتن با نانو سيليس رفتار اين ذرات مورد بررسي […]