سیمان‌های آمیخته

سیمان‌های آمیخته

سیمان‌های آمیخته       سیمان‌های آمیخته دلیل ابتدایی توسعه سیمان‌های پرتلند آمیخته، صرفه‌جویی در قیمت و در نهایت کاهش کلینکر سیمانی مصرفی بوده است . ولی در حال حاضر تولید این سیمان‌ها بیشتر بدلیل صرفه‌جویی در انرژی و ملاحظات زیست‌محیطی می‌باشد. از جمله سیمان‌های پرتلند آمیخته می‌توان به سیمان پرتلند آهکی، سیمان پرتلند روباره […]

کاربرد و ويژگی های سيمان‌های آمیخته

کاربرد و ويژگی های سيمان‌های آمیخته

کاربرد و ويژگی های سيمان‌های آمیخته         کاربرد و ويژگی های سيمان‌های آمیخته   گرمای هیدراسیون سیمان پرتلند پوزولانی کمتر از سیمان شاهد می‌باشد و در بتن‌ ریزی های حجیم و در هوای گرم،و از افزایش دمای بتن در طول مدت سخت شدن و بروز ترک‌های حرارتی جلوگیری مینماید. پدیده آب‌انداختگی بتن […]