آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 2

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 2

  آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 2       آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 2 ریزی بسیار بالا، خلوص بیش از 85 درصد و دارابودن بیش از 85درصد سیلیس غیر کریستالی نرخ واکنش دوده سیلیسی با آهک در محیط مرطوب بسیار بالا می یابد […]