شناخت با اشکال سیمان و مختصات آنان

شناخت با اشکال سیمان و مختصات آنان

شناخت با اشکال سیمان و مختصات آنان در‌این نوشتار، در امر گونه های سیمان های آبی طبیعی و مصنوعی که در ساختن بتن و ملات های سیمانی مصرف می‌شوند بحث خواهد شد. مواد اصلی تشکیل دهنده سیمان های آبی عبارتند از: آهک، سیلیس، آلومین و اکسید آهن. سیمان پرتلند مصنوعی از مهمترین گونه های سیمان […]