الاستومری چیست؟

الاستومری چیست؟

الاستومری چیست؟   الاستومری چیست؟ الاستومری در لغت به معنای الاستیک و کشسان می باشد. این مفهوم در مورد مواد و مصالح کاربرد زیادی دارد تا جایی که به عنوان یکی از مهم ترین خصوصیات مواد و مصالح در علم مکانیک جامدات و یا طراحی سازه های بتنی و فلزی تبدیل شده است. فلذا به […]

عایق های الاستومری

عایق های الاستومری

  عایق های الاستومری عایق های الاستومری عایق های الاستومری و یا مفهوم الاستومری در بحث پوشش ها و عایق های بتنی به مواردی اطلاق می گردد که قابلیت و توانایی انعطاف و سازگاری در سطح خود و در طرفین خود را دارا می باشند و یا تحمل تنش های ناشی از ضربه های ناگهانی […]