ضد یخ بتن چیست؟

ضد یخ بتن چیست؟       ضد یخ بتن چیست؟  آنچه که در ادبیات عمومی با نام ضدیخ بتن مطرح شده است لغت صحیحی نمی باشد، زیرا ضدیخ در تعریف به مایعی می گویند که با قرارگیری در دمای زیر صفر دچار یخ زدگی نمی گردد. در حالی که ضدیخ های بتن(به نادرستی ضدیخ […]