بتن خود متراکم

بتن خود متراکم

بتن خود متراکم بتن خود متراکم‌‌، بتنی میباشد که توانایی جریان تحت اثر وزن خود را دارد و تماما و سوای نیاز به ویبره و حتی در جوار تراکم شدید آرماتور در قالب جای گرفته به گونه ای که در کلیه فرآیند، یکنواختی خود را حفظ نماید. يکی از گونه های بسيار جالب بتن‌ها، که […]

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم هوای گرم در كیفیت بتن تازه یا این که سخت گردیده اثر میگذارد و باعث بروز خاصیت غیر مطلوب در بتن میشود. به صورت كلی در شرایطی‌که دمای بتن بیش تر از ۳۲ درجه سانتیگراد باشد، هوای گرم محسوب میشود. در موقعیت هوای گرم، می بایست از بتن ریزی جلوگیری […]