طرز نصب واتراستاپ

طرز نصب واتراستاپ

طرز نصب واتراستاپ واتراستاپ یکی قطعاتی جانبی میباشد که برای اجرای بنا های بتنی گزینه استعمال قرار می‌گیرد. انگیزه از نصب و اجرای واتراستاپ آب بندی درز های اجرا گردیده در بنا و انبساط بنا های هیدرولیکی و یا این که بنا هایی میباشد که در معرض آب می‌باشند. درین نوشته‌ی علمی شیوه نصب وتراستاپ […]