مواد تشکیل دهنده بتن چیست ؟

مواد تشکیل دهنده بتن چیست ؟

مواد تشکیل دهنده بتن چیست ؟ بتن را میتوان بعنوان یکی مصالح اصلی و انکار ناپذیر مورد به کارگیری در ساخت و سازها اسم برد که مصارف متعددی دارااست. پیشینه به کارگیری از بتن بسیار طولانی میباشد و او‌لین بار در حجم عظیم به وسیله رومیان باستان مورد به کار گیری قرار گرفت. بتن ماده […]