قالب فلزی ( توضیع )

قالب فلزی

قالب فلزی ( توضیع ) قالب فلزی یک دسته بنا موقت هست که کاربردها و مصارف گوناگونی را دارااست. این گونه قالب یک کدام از متداول ترین متریال های مصنوعی در تولید و ساز ساختمان ها به حساب آورده می شود. با دقت به اینکه بتن در ایجاد و ساز نقش بسیار مهمی را ایفا […]