روش قالب بندی – بتن ریزی

روش قالب بندی – بتن ریزی

روش قالب بندی – بتن ریزی روش قالب بندی – بتن ریزی فرایندی چندین مرحله‌ای مشتمل بر قالب بندی و ریختن یا این که جادادن مواد یا مصالح تعمیری میباشد. مواد تعمیری که در فضای خالی میان قالب و لایه زیرکار قرار می‌گیرند، توسط پمپ، سطل، شوت یا میله در محل مورد نظر ریخته می‌گردد. […]