بتن پاششی

بتن پاششی

بتن پاششی   بتن پاششی مطابق با آیین نامه بتن ایران(نشریه 120) بتن پاشیده یا همان بتن شاتکریت، بتنی است که در آن بتن یا ملات بر روی سطح مورد نظر پاشیده می شود تا لایه ای متراکم، خودنگهدار و باربر ایجاد گردد. به دلیل آن که در این روش فقط به قالبی داخلی و […]