بتن پر مقاومت چیست؟

بتن پر مقاومت چیست؟

بتن پر مقاومت چیست؟       بتن پر مقاومت یا بتن با مقاومت بالا به بتنی اطلاق می گردد که مطابق با آیین نامه ACI 363 با سنگدانه های معمولی ساخته شده است و مقاومن آن بیش از 45 مگا پاسکال می باشد. در ویرایش 2001 آیین نامه حد پایین مقاومت بتن پر مقاومت […]