قالب طرح دار چیست و در کجا به کارگیری می‌گردد؟

قالب طرح دار چیست و در کجا به کارگیری می‌گردد؟

قالب طرح دار چیست و در کجا به کارگیری می‌گردد؟ قالب طرح دار در تولید پنل‌های بتنی مصور، در ساخت دیوارهای پیش ساخته با طرح‌های دلخواه کارفرمایان و سرانجام در سیمای قالب‌های تخت در دیواره پل‌ها، تونل‌ها و زیرگذرهای شهری و برون شهری مورد به کارگیری قرار می‌گيرد‌، کم کم جایگزین بتن‌های مسطح و یکنواخت […]